Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De ziekenhuisopname

 

ziekenhuisopname

 

Hoe gaat het begin van de ziekenhuisopname van een longpatiënt in zijn werk?

Meestal gaat dit via een telefonische verwijzing van de huisarts naar de longarts, of direct via de ambulance na een 112 melding. De patiënt heeft vaak benauwdheidsklachten, hoesten en/of pijn op de borst die niet goed door de huisarts behandeld kan worden. Het bezoek van de patiënt aan het ziekenhuis verloopt dan alleen via de spoedopvang van de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Lucas. De eerste opvang vindt plaats door arts-assistenten en verpleegkundigen die nauw samenwerken met de longartsen maar ook met andere medische specialisten. Allerlei onderzoeken zoals natuurlijk lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, nucleair geneeskundige onderzoek of röntgenonderzoek worden dan verricht. In een korte tijd wordt geprobeerd een diagnose en een behandelplan op te stellen. Soms kan het zo zijn dat de patiënt weer terug kan naar huis, maar ook heel vaak wordt de patiënt in het ziekenhuis opgenomen.

  

Hoe verloopt een ziekenhuisopname verder?

Na de opname via de spoedopvang wordt de longpatiënt overgeplaatst naar de longafdeling, of, wanneer de klachten ernstig zijn, op de Intensive-Care opgenomen. Op de genoemde afdelingen zal eventueel verder onderzoek verricht gaan worden en wordt de ingestelde behandeling voortgezet en eventueel in de loop van de opnameperiode bijgesteld. Zuurstof, medicijnen en vocht via een infuus worden meestal tijdelijk toegediend. Fysiotherapeuten, diëtisten, maar ook andere medische specialisten en soms logopedisten worden bij de behandeling betrokken om er voor te zorgen dat patiënten zo snel mogelijk weer in hun oude doen komen. Om de dag en soms ook vaker komt de longarts langs om te kijken hoe het met de longpatiënt gaat. Ook de familie wordt betrokken met de vorderingen en bijzonderheden van de longpatiënt gedurende de opnameperiode. De gemiddelde opnameduur van een longpatiënt in Nederland ligt rond de 7 dagen, in de OZG ligt dit getal op hetzelfde niveau. Na het ontslag volgt meestal een controle-afspraak op de polikliniek longziekten.

 

Anamnese met pen op papier. 

De longartsen nemen de tijd voor u: "het verhaal van de longpatiënt (anamnese) en het lichamelijk onderzoek vormen namelijk de belangrijkste bouwstenen voor een juiste diagnose".