Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

De ziekenhuizen in Noordoost-Groningen

 Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG):"locatie Lucas" (Winschoten) en "locatie Delfzicht" (Delfzijl)

ozgnieuwlogo

Straks het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda

 

Algemeen

Beide ziekenhuizen kennen een vergelijkbare organisatie. In totaal werken er bijna 100 medische specialisten en ruim 1200 medewerkers. De ziekenhuizen leveren volledige basiszorg, zodat voorzien kan worden in onderzoek en behandeling van de meest voorkomende ziekten. Voor een uitgebreid overzicht en informatie van beide ziekenhuizen wordt verwezen naar de twee links in de kolom naast deze tekstpagina.

  

De Longartsen Groep Noordoost-Groningen (LGNG) en het Ommelander Ziekenhuis Groningen

De ziekenhuis locaties Lucas (Winschoten) en Delfzicht (Delfzijl) van de OZG begeven zich beiden momenteel op allerlei wissels en vormen zij, al wiebelend en geleidelijk aan, een lange steeds soepeler lopende "trein", de trein van de zoevende eenheid van een groot ziekenhuis op twee verschillende locaties: "het Ommelander Ziekenhuis Groningen". "De treinstellen" van de longartsen van beide ziekenhuizen houden elkaar al sinds 2004 stevig vast waarbij geen onderscheid meer te zien is. De treinstellen worden sterker en het is er steeds beter in te vertoeven: de Longartsen Groep Noordoost Groningen (LGNG) is in 2007 alweer uitgebreid met een vierde longarts en in 2014 met een vijfde longarts! De vijf longartsen (dhr. Dr. J.W. de Jong wb dhr. Drs. F.T. Zandberg  (voornamelijk werkzaam in locatie Lucas)m dhr. Dr. R.J. Meijer en dhr. Dr. R.M. Pieterman (voornamelijk werkzaam in locatie Delfzicht) en dhr. Drs. M.J. Tip (m.n. werkzaam op beide ziekenhuislocaties) vormen met acht parttime werkende secretaresses, vijf gespecialiseerde longverpleegkundigen, een nurse practitionar longoncologie en zes longfunctieassistenten een groot longteam dat uitgebreide longgeneeskundige zorg biedt in de regio Noordoost-Groningen. Deze zorg is gewenst omdat een goede kwaliteit ervan hoog in ons vaandel staat en het aantal patiënten met chronische longziekten, helaas, ieder jaar weer verder stijgt. Straks in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda hopen wij de longgeneeskundige zorg verder te kunnen consolideren.

 

De polikliniek en de kliniek

Op beide ziekenhuislocaties wordt uitgebreide poliklinische zorg verleend. Voor de kliniek is dit niet het geval. De OZG heeft gekozen voor differentiatie van ziekenhuiszorg waardoor klinische patiënten (patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen) alleen op locatie Winschoten opgenomen kunnen worden. Ook is daarom de spoedopvang alleen gesitueerd en actief op locatie Winschoten. Uitgebreide en complexere chirurgische zorg zoals uitgebreide buikoperaties of operaties aan de grote bloedvaten worden ook alleen op locatie Winschoten uitgevoerd. De Intensive Care is ook alleen gesitueerd op locatie Winschoten. De organisatie van ziekenhuiszorg op locatie Winschoten zal dermate ontwikkeld en op elkaar ingespeeld zijn, dat deze in zijn geheel (copy paste) overgeplaatst gaat worden naar de nieuwe ziekenhuis locatie in Scheemda. Maar het is wel een behoorlijke verandering voor de patiënten die komen uit de regio van Delfzijl en omstreken. De reistijden zijn langer geworden. Maar Nederland is nog altijd een van de kleinste landjes in de wereld. Een ander klinisch ziekenhuis is ook wennen voor de verwijzende huisartsen. Ook het oorspronkelijke ziekenhuis personeel van locatie Delfzijl heeft een hele andere werkplek gekregen. Iedereen moet dus wennen aan de plek van het ziekenhuis waar hij of zij naar toe zal gaan. Dit neemt niet weg dat de kwaliteit van zorg in de OZG hoog in het vaandel blijft. We blijven met z'n allen heel erg ons best doen om de zorg in de regio Noordoost Groningen optimaal te houden. Vanuit deze situatie kunnen we ons goed voorbereiden voor de sprong naar het nieuwe Scheemda!

 

Patiënt zijn

Daar wordt veel over gesproken in diverse media. Als longteam hebben wij hier onze eigen mening over, en gevoel voor ontwikkeld. Gezond zijn is namelijk erg belangrijk, het is een voorwaarde om een zinvol leven te leiden, dat weet iedereen. Toch worden mensen ziek, de een eerder, de ander later in zijn leven. Dan wordt je patiënt. Als patiënt bestaan er zorgen, onzekerheid en onduidelijkheid. Dit gevoel bij patiënten proberen wij zoveel mogelijk weg te nemen door snel, maar met tijd, aandacht en duidelijkheid te praten, te onderzoeken en te (be)handelen. De longartsen beschikken daarom over een breed assortiment aan kennis, onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden om met diverse ziekten "de strijd aan te gaan", zoals: astma en COPD (bronchitis en rek uit de long), diverse vormen van longkanker en (ook speciale) longontstekingen, het slaapapneu syndroom (snurken met vermoeidheid) enzovoorts.

  

Preventieve geneeskunde

Ook preventieve geneeskunde is erg belangrijk, veel mensen zouden beter dunner kunnen zijn en het roken van sigaretten het beste helemaal kunnen stoppen. Dit voorkomt dat je relatief vroeg in je leven patiënt gaat worden. De meeste mensen weten dit ook allemaal wel, en wij ook. Maar omdat wij longarts zijn geworden, zien wij veel patiënten met veel zorgen om de gezondheid die achteraf voor een deel vermeden hadden kunnen worden.

 

Samenwerking met huisartsen

Om er toch voor een bepaalde groep patiënten op tijd bij te kunnen zijn, probeert een steeds groter wordende groep huisartsen samen met ons patiënten met verborgen longklachten eerder op te sporen. Een manier om dit te doen is om op juiste wijze longfunctietesten uit te voeren en speciale vragenlijsten af te nemen. Deze zogenaamde transmurale werkzaamheden (werk buiten het ziekenhuis gelegen) begint geleidelijk aan vruchten af te werpen.

  

Kwaliteit van zorg

Achter de schermen gezien, is het niet gemakkelijk om goede geneeskundige zorg in het algemeen te kunnen blijven bieden. Steeds meer eisen worden hieraan gesteld, en tot op zekere hoogte is dit ook noodzakelijk en werken wij er graag aan. Ons longteam bijvoorbeeld heeft in 2007, 2008 en 2009 dan ook hoog gescoord (plaats 1 en 3 van alle longteams in Nederland) te zien in de "enquêtes" van Elsevier Weekblad.

Zoals eerder gezegd, het aantal mensen met chronische (long)ziekten neemt toe. Om de geneeskundige zorg voor deze patiëntgroepen te kunnen blijven waarborgen zijn investeringen noodzakelijk. Maar het zijn vooral de financiële investeringen die te kort schieten. Er moet steeds meer verricht gaan worden voor relatief minder geld. Hierdoor heeft niet alleen de patiënt zorgen maar ook het ziekenhuis met al zijn medewerkers en medische specialisten. Een gedeeltelijk antwoord hierop is bundeling van krachten en samenwerking. het Ommelander Ziekenhuis Groningen zal voor de komende jaren hier zeer zijn best voor doen.

 

Afdrukken