Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

 

De Longartsen Groep Noordoost-Groningen (LGNG)


De longartsen die de Longarten Groep Noordoost-Groningen vertegenwoordigen

Historie en achtergronden

 

Op 1 januari 2005 is de Longartsenmaatschap Noordoost-Groningen (LMNG) opgericht en is voortgekomen vanuit pionierswerk door de longartsen uit het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Winschoten (Dr. J.W. de Jong, op de foto de eerste van links) en locatie Delfzijl (Dr. R.J. Meijer, op de foto de derde van links). Op 1 oktober 1999 kreeg het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas de toezegging de longziekten zelfstandig te gaan verrichten zodat de consultwerkzaamheden door longartsen vanuit het Martiniziekenhuis in Groningen gestopt konden worden. De longgeneeskundige zorg werd nu continu en breed aangepakt met een groot palet aan mogelijkheden op het gebied van diagnostiek en behandeling van diverse longziekten. Dit betekende groei van de praktijk die tot en met medio 2004 werd gedeeld en ondersteund door de internisten en cardiologen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas.

 

Verdere uitbreiding van de longgeneeskunde

Voor de eerste pionier longarts Dr. J.W. de Jong was het een ’verademing’ ondersteuning te kunnen krijgen van de 2e pionier, longarts Dr. R.J. Meijer. Hij verdeelde zijn activiteiten in locatie Winschoten en locatie Delfzijl. Locatie Delfzijl op haar beurt kon afscheid gaan nemen van de consulterende longartsen vanuit het UMCG in Groningen. De twee longartsen vormden vanaf 1 januari 2005 de LMNG met directe uitbreiding van een derde longarts, F.T. Zandberg (op de foto de tweede van links). De werkdruk nam hierbij niet verder af. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het aantrekken van een vierde longarts in maart 2007, Dr. R.M. Pieterman (op de foto de vierde van links). Inmiddels zijn de longartsen op vastere posities verdeeld in beide ziekenhuizen: Dr. J.W. de Jong en F.T. Zandberg in locatie Lucas en Dr. R.M. Pieterman en Dr. R.J. Meijer in locatie Delfzijl. Diensten en vergaderingen worden door de longartsen wekelijks op beide ziekenhuis locaties verricht.

 

Tijden veranderen, maar de motivatie niet

De groei en de activiteiten van de LMNG heeft zich de laatste jaren verder voortgezet. Dit heeft geleid tot het aantrekken van de 5e longarts, Drs. M.J. (Maarten) Tip die per 1 februari 2014 is begonnen met zijn werkzaamheden op beide ziekenhuislocaties. Ten gevolge van nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse Zorg zal de Longartsen Maatschap Noordoost-Groningen een kleine naamswijziging ondergaan: de Longartsen Groep Noordoost-Groningen, ofwel LGNG. Deze naamswijziging is noodzakelijk omdat "maatschapsconstructies" geleidelijk aan gaan verdwijnen. Veel meer samenwerking met het UMCG in Groningen zal ook steeds meer gaan plaatsvinden.

 

Adreskaartje van de longartsen

Ommelander Ziekenhuis Groep

locaties Delfzijl en Winschoten

(Tel.: 088-066-1000)

Dr. J.W. de Jong, longarts

Dr. R.J. Meijer, longarts

Dr. R.M. Pieterman, longarts

M.J. Tip, longarts

F.T. Zandberg, longarts

 

Adreskaartje van de longartsen.