Longgeneeskunde in Noordoost-Groningen, 

een overzicht  

 

Vijf longartsen werkzaam op twee ziekenhuislocaties

 

Welkom op de website van de longartsen uit Noordoost-Groningen! De vakgroep longziekten vormde sinds 1 juli 2004 tot 1 januari 2015 een zelfstandige maatschap. Sinds 1 januari 2015 werken de longartsen, net als alle overige medische specialisten, in dienstverband van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG). Samenwerking met het dichtbij gelegen ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vindt plaats o.a. op het gebied van onderzoek en behandeling van patiënten met longkanker en het slaapapneu syndroom. Momenteel bestaat de vakgroep longgeneeskunde van de OZG uit vijf longartsen. Zij stellen zich in het kort graag even voor:

  

Dr J.W. de Jong, Dr R.J. Meijer, Dr R.M. Pieterman, M.J. Tip. en F.T. Zandberg.

 

De vijf longartsen vormen de Longartsen Groep Noordoost-Groningen (LGNG) en heeft haar werkterrein in het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas (Winschoten) en locatie Delfzicht (Delfzijl). Het longteam bestaat naast de 5 longartsen inmiddels uit 8 secretaresses, 6 longfunctie-analisten, 5 longverpleegkundigen waarvan 1 in opleiding tot verpleegkundig specialist en 1 nurse practitionar longoncologie. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de bouw van een groot nieuw ziekenhuis in Scheemda langs de A7. 

De LGNG streeft naar een snelle, efficiënte en kwalitatief goede longgeneeskundige zorg voor de regio Noordoost-Groningen. Daarbij wordt sterk gekeken naar de toenemende vraag en behoefte aan zorg bij de patiënt. Om deze zorgvraag goed aan te kunnen is het belangrijk om met diverse specialismen, huisartsen en andere zorgverleners buiten het ziekenhuis goed te communiceren en samen te werken om zo tijdig te kunnen inspringen op veranderingen in de zorg, want de groei van patiënten met (chronische) longziekten voor de komende tijd stijgt sterk. Onze slaapapneustraat en de longstraat zijn manieren om aan deze zorgvraag te kunnen voldoen.


In deze website wordt via het hoofdmenu boven elke webpagina telkens verwezen naar de diverse aspecten van de longgeneeskunde waarmee de longartsen te maken krijgen. Daarnaast besteedt de website ook aandacht voor zaken die in het ziekenhuis gebeuren, de patiënt informatie die aan longpatiënten gegeven wordt en de diverse long onderzoeken die er plaats vinden.

In onderstaande afbeeldingen wordt verwezen naar deze activiteiten die gebeuren in het ziekenhuis. Zij zijn aan te klikken en afhankelijk van de breedte van het beeldscherm kan naar links of naar rechts geschoven worden om de afbeeldingen te kunnen bekijken en aan te klikken. 


 

In het ziekenhuis, patiëntinformatie en diverse longonderzoeken

 

 


In het ziekenhuis:


afsprakenmaken wachtlijst deziekenhuisopname ozgziekenhuis onderwijsenonderzoek
Afspraken maken  Wachtlijsten De ziekenhuis opname De ziekenhuis locaties Onderwijs & Onderzoek
Patiënt informatie:


longfilms longwebsites patientvereniging patientinformatie                           stoppenmetroken
Films over longziekten Andere longwebsites Patiëntenverenigingen Patiëntenfolders Stoppen met roken

 

  


Long onderzoeken:


longonderzoeken longfunctieonderzoek thoracoscopie polysomnografie       beeldvormendeonderzoeken
Bronchoscopie Longfunctie onderzoek Thoracoscopie Poly(somno)grafie Beeldvormende onderzoeken