Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

 

De longfunctieanalistenEen neusklem te gebruiken voor longfunctie onderzoek

Algemeen

 

De longfunctieanalisten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas en locatie Delfzicht vormen een belangrijke schakel in de longgeneeskundige zorg in Noordoost-Groningen. Longfunctie-metingen zijn van groot belang om een juiste diagnose te kunnen stellen bij patiënten met benauwdheids- of kortademigheids klachten. Door "deze link" aan te klikken, is een overzicht te lezen over de diverse longfunctie-onderzoeken die de longfunctieanalisten dagelijks in beide ziekenhuizen uitvoeren. Naast het feit dat longfunctie-onderzoeken noodzakelijk zijn om diagnoses te kunnen stellen, meten de longfunctieanalisten via fietsergometrisch onderzoek ook de conditie van patiënten om te kunnen inschatten of bepaalde long-operaties mogelijk zijn en of welk trainingsprogramma het beste gevolgd kan worden wanneer longpatiënten worden gereactiveerd ("longreactivatie") of gerevalideerd ("longrevalidatie"). Ook verzamelen en analyseren de longfunctieanalisten de gegevens die via de computer verkregen zijn wanneer patiënten thuis of in het ziekenhuis gemeten worden in het kader van onderzoek naar het slaapapneu syndroom.

 

 

Profiel van de longfunctieanalisten

 

Voor het kunnen uitvoeren van longfunctie-onderzoeken is een behoorlijke kennis van de longfunctie-apparatuur noodzakelijk. Daarnaast is het belangrijk om precies te kunnen werken en de apparatuur goed te kunnen onderhouden. Naast het feit dat kennis van techniek belangrijk is weten de longfunctieanalisten ook veel af van de werkingsmechanismen van de long zelf (fysiologie van de long). Terugkoppeling van de meetgegevens naar de longartsen toe vinden dagelijks plaats. Ook vormt de communicatie met patiënten een groot onderdeel van de werkzaamheden van de longfunctieanalisten. Op deze manier kunnen de meest betrouwbare longfunctie-gegevens verkregen worden.

 

 

Met welke longfunctieanalisten kunt u te maken krijgen?

 

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas en locatie Delfzicht werken in totaal 6 longfunctieanalisten. Op locatie Lucas ziekenhuis kunt u te maken krijgen met Fimmy Hamminga, Elzo Gankema, Harma Gankema-Toren, Wina Kiewiet en Marco van der Kleij (in opleiding tot longfunctie analist). Op locatie Delfzicht kunt u te maken krijgen met Renee Lokman of Henk Koops. De longfunctieanalisten in Nederland hebben hun eigen website, te bereiken via "www.nvla.nl".