Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Longkanker

 

Inleiding

In Nederland worden elk jaar bij ongeveer 9000 patiënten longkanker gediagnosticeerd. Het merendeel van de patiënten zijn mannen, echter het aantal vrouwen met longkanker neemt duidelijk toe. Ondanks verschillende opties voor behandeling is de prognose somber. Longkanker is wereldwijd de meest voorkomende kankergerelateerde doodsoorzaak.

 

Wat is longkanker?

Longkanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige tumoren uitgaande van de longen. Onder normale omstandigheden delen cellen zich voor groei en herstel van kapotte weefsels. Door allerlei invloeden kan deze celdeling ontregeld raken en ontstaat er een ongeremde celdeling die niet te herstellen is door het lichaam. Deze ongeremde celdeling leidt tot de groei van een tumor. Als de tumor omliggende gezonde weefsels kapot maakt spreekt men een kwaadaardige tumor. Van alle gevallen van longkanker bedraagt ongeveer 80% het niet-kleincellig longkanker. Daarnaast kennen we het kleincellig longkanker, het mesothelioom (een tumor uitgaande van het longvlies) en tumoren die zijn uitgezaaid van de andere plaatsen bijvoorbeeld darm- of borstkanker. Van de tumor kunnen cellen losraken en via het bloed en/of de lymfe versleept worden naar elders in het lichaam, men spreekt dan uitzaaien. Als de versleepte kankercellen weer uitgroeien tot tumoren spreekt men van uitzaaiingen. Bij longkanker zijn bepaalde voorkeursplaatsen bekend: de lymfeklieren in of bij de longen en hals, botten, lever, hersenen en bijnieren.

 asbest

Asbest

Oorzaken van longkanker

De belangrijkste oorzaak van longkanker is het roken van sigaretten. Maar ook het roken van pijp en sigaren en het meeroken kan leiden tot longkanker. Bij het mesothelioom is blootstelling aan asbest de oorzaak. Longkanker is niet erfelijk en kan dus niet overgaan van ouder naar kind.

 

Symptomen van longkanker

De symptomen van longkanker kunnen worden veroorzaakt door de tumor zelf: bijvoorbeeld, aanhoudende hoest, ophoesten van bloed bij het slijm, herhaalde longontstekingen, kortademigheid, gewichtsverlies, pijn en heesheid. Daarnaast kunnen de symptomen ook door de uitzaaiingen van longkanker in andere organen veroorzaakt worden: bijvoorbeeld botpijn, hoofdpijn en geel zien.

 

Diagnose longkanker en de longstraat

Bij het vermoeden op longkanker zal de longarts de patiënt een aantal vragen stellen en hem/haar lichamelijk onderzoeken alsmede bloed, longfunctieonderzoek en een hartfilmpje afspreken. De longarts richt zich hierbij vooral op de algemene gezondheidstoestand en mogelijke symptomen veroorzaakt door de longkanker en de mogelijke uitzaaiingen ervan. Andere belangrijke onderzoeken zijn een röntgenfoto van de borstkast, CT en PET-scan van de borstkast en bovenbuik en een bronchoscopie. Bij een bronchoscopie bekijkt de longarts de luchtwegen van binnen en kan indien mogelijk een klein stukje afwijkend weefsel worden weggehaald om de diagnose met zekerheid te stellen. Indien noodzakelijk om de diagnose op een andere manier vast te stellen of om uitzaaiingen op te sporen kan de longarts besluiten andere onderzoeken te laten verrichten, bijvoorbeeld een longpunctie of een mediastinoscopie (kijkoperatie achter het borstbeen in de bovenste borstkast om lymfeklieren te onderzoeken). Via de zogenaamde "longstraat" worden allerlei onderzoeken verwerkt

 

Logo over stoppen met roken

"Klik op de rook-stop-polikliniek van de OZG!"

 

Behandeling van longkanker

Voor een goede behandeling van longkanker is het belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de diverse vormen van longkanker en om zo goed mogelijk het stadium van de ziekte te bepalen. Het stadium van de ziekte wordt bepaald door de grootte en uitbreiding van de tumor en de aanwezigheid van uitzaaiingen. Polikliniek longziekten met informatierek over longkankerDe beste behandeling voor longkanker is een operatie waarbij de tumor geheel wordt weggenomen. Maar een operatie heeft alleen zin indien er geen uitzaaiingen zijn en/of de tumor niet in omgevende structuren (bijvoorbeeld hart) gegroeid is. Helaas komt maar een klein percentage (minder dan 25%) van de patiënten met longkanker in aanmerking voor een operatie. Hierbij wordt een deel van een long (lobectomie) of een gehele long (pneumonectomie) weggenomen. Indien er wel uitzaaiingen zijn en/of ingroei is in omgevende structuren, dan zal de behandeling bestaan uit "chemotherapie", radiotherapie (bestraling) of een combinatie van beide. De juiste keuze hiervoor hangt af van het stadium van de ziekte en de conditie van de patiënt. Bij chemotherapie worden geneesmiddelen toegediend die in staat zijn om de ongeremde celdeling te stoppen en de tumor kleiner te laten worden. Radiotherapie maakt gebruik van straling en zal de kankercellen vernietigen. Een enkele keer zal geen van bovenstaande behandelingen tot de mogelijkheden behoren, bijvoorbeeld omdat de patiënt in een te zwakke conditie verkeert om het te ondergaan. De behandeling zal dan bestaan uit ondersteunende maatregelen om de symptomen draaglijk te maken.

 

Prognose van longkanker

Bij het stellen van de diagnose is de prognose in zijn algemeenheid somber. Het hangt af van het type longkanker en het stadium waarin het zich bevindt. Ook hangt de prognose af van de conditie van de patiënt. Indien de patiënt geopereerd wordt, is de prognose het gunstigst. Vijf jaar na het stellen van de diagnose is ongeveer 40-60% van de geopereerde patiënten nog in leven. Hoe slechter het stadium van de ziekte, hoe slechter de overleving zal zijn. Bij patiënten met uitzaaiingen in andere organen is de ziekte niet meer te genezen, zij worden behandeld met chemotherapie die erop gericht is de ziekte terug te dringen en de patiënt kwaliteit van leven te bieden. Na vijf jaar is minder dan 1% van deze patiëntengroep nog in leven. Als men alle stadia van longkanker bij elkaar neemt, is van alle patiënten met longkanker, ongeacht het stadium 5 jaar na het stellen van de diagnose 10% nog in leven is.

 

Filmpje over longkanker

Voor een kort filmpje over longkanker, klik op dit onderstaande plaatje. Het filmpje komt van "www.gezondheidsnets.nl", een zeer informatieve Nederlandse website over gezondheid.

 

Filmpje over longkanker.