Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

De gespecialiseerde longoncologie verpleegkundigen

 

Stethoscoop

Inleiding

 

De longartsen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen behandelen veel patiënten met longkanker. De zorg is intensief en vergt veel tijd. Om deze zorg makkelijker te kunnen uitvoeren en verder te ontwikkelen werkt sinds 2009 voor de vakgroep longgeneeskunde een gespecialiseerde longoncologie verpleegkundige (nurse practitionar). Haar naam is Renate Leeuwis, zij werkt op beide ziekenhuislocaties van de OZG, m.n. op de poliklinieken kan u haar tegenkomen.

 

 

Taken van de gespecialiseerde longoncologie verpleegkundige

 

Diverse taken rusten op de schouders van de gespecialiseerde longoncologie verpleegkundige:

 

  • Opvangen en begeleiden van patiënten direct nadat de diagnose longkanker is gesteld
  • Uitvoeren van poliklinische controles tijdens en na de behandeling van de patiënt met longkanker
  • Vraagbaak voor patiënten vanuit hun thuissituatie
  • Ontwikkelen van nieuwe zorg en protocollen binnen de longoncologie
  • Nauwe contacten met beroepsgenoten
  • Frequent overleg met de longartsen
  • Coördinerende functie tussen de diverse zorgverleners
  • Bijhouden en helpen toepassen van de nieuwste behandelingen voor longkankerpatiënten op diverse gebieden zoals chemotherapie, targeted therapie, radiotherapie etc.

 

 

De last schaal

De lastschaal of lastmeter (zie hieronder) is een eenvoudig formulier dat patiënten met (long)kanker tijdens hun behandeling kunnen invullen. Op deze manier kan de oncologieverpleegkundige of longarts beter inschatten hoe het met u gaat.

De lastschaal

De lastschaal is uitgebreider te bekijken op de website "www.lastmeter.nl, een onderdeel van de website "www.iknl.nl.
Kankercel wordt belaagd door chemotherapie moleculen

Kankercel wordt belaagd door chemotherapie moleculen.