Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

Longfunctie-onderzoeken

 

Algemeen

De verschillende longfunctie-onderzoeken in het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas en locatie Delfzicht waarvoor u in aanmerking kunt komen, worden door de longfunctieanalist uitgevoerd. De onderzoeken zijn niet pijnlijk, maar kunnen wel vermoeiend zijn. Bij de meeste onderzoeken krijgt u een klemmetje op uw neus en een steriel mondstuk in de mond. Het klemmetje zorgt ervoor dat er geen lucht via de neus verloren gaat. Opstelling voor algemeen longfunctie onderzoek Het mondstuk is verbonden aan een apparaat dat de metingen verricht. U kunt normaal door het mondstuk ademen. De longfunctieanalist vertelt u voor het onderzoek wat er van u tijdens de metingen wordt verwacht. Tijdens de metingen krijgt u van de longfunctieanalist instructies om bepaalde ademhalingsoefeningen uit te voeren (zoals ver in- en uitademen). Voor optimale resultaten is het belangrijk dat u de aanwijzingen zo goed mogelijk opvolgt. Wilt u de informatie van deze pagina printen dan kunt u dit doen via "de print pagina knop" onder aan deze webpagina. Wilt u de verschillende longfunctietesten zelf downloaden in electronisch bestand, dan kunt u "deze link" aanklikken.

 

Spirometrie (flow-volume)

Spirometrie is noodzakelijk voor onderzoek naar benauwdheidsklachten en/of hoesten. Bij dit onderzoek wordt gemeten wat de inhoud van uw longen is, en hoe snel u de lucht uit en in kunt ademen. Voor het eerste gedeelte vraagt de longfunctieanalist u om eerst rustig zo ver mogelijk uit te ademen, waarna u rustig zo diep mogelijk moet inademen. Voor het tweede gedeelte moet u zo diep mogelijk inademen, dan krachtig en snel zo ver mogelijk uitademen en daarna weer krachtig en snel zo diep mogelijk inademen. De metingen worden een aantal keren herhaald om een optimaal en betrouwbaar resultaat te krijgen. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. Klik op "deze link" om te zien hoe een door een longemfyseem geblazen longfunctie eruit kan zien.

 

Reversibiliteit

Als de longarts wil weten hoe u op een luchtwegverwijder reageert, dan wordt deze luchtwegverwijder na de spirometrie toegediend en moet dit 15 minuten inwerken. Vervolgens wordt hetzelfde onderzoek nogmaals herhaald. Het onderzoek duurt dan ongeveer 45 minuten.

 

Helium-residu

Bij dit onderzoek wordt de totale longinhoud en het reservevolume van de longen gemeten. Voor dit onderzoek ademt u, afhankelijk van de toestand van uw longen, 3 tot 8 minuten via een mondstuk in een zak waarin een gasmengsel zit met helium, zuurstof en buitenlucht. Aan het eind van de meting wordt u gevraagd om rustig zo ver mogelijk uit te ademen en weer diep in te ademen, vervolgens kunt u weer gewoon door ademen. Het onderzoek duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.

 

Diffusiecapaciteit

Bij dit onderzoek wordt gemeten of de ingeademde zuurstof snel genoeg naar het bloed wordt getransporteerd. Voor deze meting moet u rustig ver uitademen, zo diep mogelijk inademen, 10 seconden de adem vasthouden en tot slot snel ver uitademen. Voor een optimaal en betrouwbaar resultaat wordt de meting een aantal keren herhaald. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

 

Bodyplethysmografie

Bij dit onderzoek worden 2 bijzonderheden van de long gemeten: de luchtwegweerstand en de totale longinhoud met het reservevolume. Voor dit onderzoek neemt u plaats in een doorzichtige cabine (lijkt op een telefooncel: u kunt dus overal om u heen naar buiten kijken).Opstelling voor longfunctie onderzoek in de glazen cabine De deur wordt gesloten, maar in geval van nood kunt u deze deur zelf van binnenuit openen. De luchtwegweerstand geeft aan of u veel of weinig moeite moet doen om te kunnen ademen. Voor deze test moet u een aantal minuten rustig door het mondstuk ademen. De totale longinhoud is onder te verdelen in een gedeelte dat u gebruikt en in een gedeelte dat in uw longen achterblijft nadat u alle lucht hebt uitgeblazen. Voor het meten van de totale longinhoud komt er, terwijl u rustig ademt, kortdurend een klepje voor het mondstuk die dit helemaal afsluit.Het is dan de bedoeling dat u tegen een weerstand in blijft doorademen. Op dat moment wordt dan de totale inhoud van uw longen gemeten. Aan het eind wordt u gevraagd om rustig zo ver mogelijk uit te ademen en daarna weer rustig zo diep mogelijk in te ademen. Deze meting wordt een aantal keren herhaald om een zo optimaal en betrouwbaar mogelijk resultaat te krijgen. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

 

Kracht van de ademhalingsspieren

Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe groot de kracht is van uw in en/of uitademingsspieren. Voor het meten van de kracht van de inademingsspieren moet u via het mondstuk rustig zo ver mogelijk uitademen, waarna u zo krachtig mogelijk moet inademen. Tijdens deze inademing wordt het mondstuk door een klep afgesloten, zodat de kracht kan worden gemeten. Het meten van de kracht van de uitademingsspieren werkt net andersom: eerst inademen en dan zo krachtig mogelijk tegen de klep uitademen. Voor een optimaal en betrouwbaar resultaat wordt de meting een aantal keren herhaald. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

 

Huidallergietest

Bij dit onderzoek wordt gemeten of u allergisch bent voor bepaalde stoffen, zoals pollen, huisstofmijten, haren en huidschilfers van dieren en schimmels. Tijdens het onderzoek wordt er van alle testvloeistoffen (in totaal 19) een druppeltje op de binnenkant van uw onderarm gelegd. Vervolgens wordt een klein beetje van de vloeistof in uw huid geprikt met behulp van een prikpennetje. U voelt dit wel, maar echt pijnlijk is het niet. Na een kwartier wordt gecontroleerd of uw huid heeft gereageerd op de testvloeistoffen: als de huid rood en opgezet is, dan is er sprake van een allergische reactie. De reactie lijkt wel op een muggenbultje en kan dan ook flink jeuken. Deze bultjes trekken uren later langzamerhand weg. Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

 

Histamine-provocatietest

Bij dit onderzoek wordt de gevoeligheid van uw luchtwegen gemeten. Het onderzoek is niet pijnlijk maar kan wel vermoeiend zijn. Tijdens dit onderzoek gaat u met het mondstuk in de mond diep in en krachtig en snel uitademen. Histamine is een stof die normaal ook in uw lichaam voorkomt. Deze histamine komt vrij in de luchtwegen bij een prikkeling door bijvoorbeeld rook, mist, bak en braadlucht, temperatuurwisselingen of door stoffen waarvoor u allergisch bent. De vrijkomende histamine kan een vernauwing van de luchtwegen veroorzaken waardoor u een benauwd gevoel kan krijgen. Om deze situatie na te bootsen wordt aan u gevraagd om histamine in oplopende doseringen te inhaleren. Na deze inhalatie gaat u weer blazen (diep in en krachtig en snel weer uit). Aan de hand van deze meting kan dan worden vastgesteld of uw luchtwegen op de histamine reageren. Als u op de histamine reageert krijgt u waarschijnlijk een benauwd gevoel. Is er sprake van een duidelijke reactie, dan wordt de volgende dosis niet meer toegediend. In dit geval krijgt u een snelwerkende luchtwegverwijder van de longfunctieanalist, zodat de benauwdheid snel weer weg is (meestal binnen 5 minuten). Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

 

Impedantiemeting

Met dit onderzoek wordt uw spiermassa gemeten. Voor het onderzoek begint wordt uw gewicht en uw lengte gemeten. De longfunctieanalist vraagt u om uw rechter voet bloot te maken. Verder wordt u verzocht de sierraden zoveel mogelijk af te doen (in verband met hun eventuele storende invloed op de meting). De longfunctie-analist plakt 2 elektroden op uw rechterhand en 2 elektroden op uw rechter voet. Aan deze elektroden worden kabeltjes verbonden. Aan de hand van de verkregen waarden kan vastgesteld worden wat uw lichaamssamenstelling is. Uw lichaam bestaat uit een bepaald percentage vetmassa en een bepaald percentage vetvrije massa (bot en spiermassa). Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om te weten wat de vetvrije massa is van iemand. Vandaar dit onderzoek. Het onderzoek duurt ongeveer 5 minuten en is pijnloos.

 

Hyperventilatieprovocatie test

Voordat de meting begint is het de bedoeling dat de longfunctieanalist samen met u een vragenlijst invult hoe vaak u bepaalde klachten heeft en sinds wanneer deze klachten optreden. Tijdens het onderzoek krijgt u een ademmasker voor, zodat u zowel door de neus als de mond kunt ademen. Als deze niet goed past krijgt u een mondstuk in de mond en een klemmetje op uw neus. Het masker of het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. U kunt normaal blijven ademen. Tevens krijgt u nog een aantal elektroden op uw borst om de hartslag te registreren en u krijgt een bloeddrukmeter om uw arm. Nadat u een aantal minuten rustig hebt geademd, vraagt de longfunctieanalist u om 3 minuten lang snel en diep in en uit te ademen op een aangegeven tempo. Dit kan vermoeiend zijn en u kunt er een beetje duizelig van worden. Hierna kunt u weer normaal ademen (minimaal 5 minuten lang). Na afloop van de test vraagt de longfunctieanalist u om aan te geven welke klachten u tijdens en na de test heeft gevoeld en wordt de vragenlijst nogmaals doorgenomen. Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.

 

Fietsergometrisch onderzoek

Bij dit onderzoek wordt gemeten hoe uw hart, longen en spieren functioneren tijdens het fietsen op een speciaal gebouwde hometrainer. Voordat u met de fietsergometrie kunt beginnen, wordt eerst een spirometrie gemeten (zie voor informatie onder "spirometrie"). Als u op de fiets zit krijgt u een bloeddrukmeter om uw arm en een aantal elektroden op uw borst om de hartslag te registreren. Tijdens het onderzoek krijgt u een ademmasker voor, zodat u zowel door de neus als de mond kunt ademen. Als deze niet goed past krijgt u een mondstuk in de mond en een klemmetje op uw neus. Opstelling voor fietsergometrisch onderzoek Het masker of het mondstuk is verbonden met een apparaat dat de metingen verricht. U kunt normaal blijven ademen (en in geval van het ademmasker blijven spreken). Het apparaat meet o.a. hoeveel en hoe vaak u ademt, hoeveel zuurstof u opneemt en hoeveel koolzuurgas u afgeeft. Voordat u begint met fietsen vraagt de longfunctieanalist u, met behulp van een scorelijst, naar de mate van benauwdheid en de mate van vermoeidheid van de benen. Nadat u een aantal minuten rustig in het mondstuk hebt geademd, vraagt de longfunctieanalist u om te beginnen met fietsen op een door hem/haar aangegeven tempo. In het begin staat er bijna geen weerstand op de pedalen, maar deze weerstand wordt iedere minuut verhoogd. Tijdens het fietsen wordt de bloeddruk regelmatig gemeten, en vraagt de longfunctieanalistt u naar de mate van benauwdheid en de mate van vermoeidheid van de benen. U fietst door tot u niet verder kunt, of tot de arts aangeeft dat u kunt stoppen. De weerstand van de pedalen wordt dan weer lager gezet en u kunt rustig uitfietsen. Ook na het fietsen houdt u het mondstuk nog even in de mond, om nog het zuurstof en koolzuurgasgehalte te kunnen registreren (de herstelfase). Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur.

 

Poliklinische of klinische slaapregistratie (poly(somno)grafisch onderzoek)

Poly(somno)grafie is nodig voor onderzoek naar het slaapapneu syndroom. Dit onderzoek dient er voor om vast te stellen of er tijdens uw slaap periodes zijn dat u (bijna) niet meer ademt, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt. De registratie gebeurt tijdens een opname van één nacht op een verpleegafdeling (polysomnografie) of bij u thuis (polygrafie). Aansluiten van de polysomnografieIn het ziekenhuis slaapt u op een 1-persoonskamer, zodat u zo min mogelijk gestoord wordt tijdens het slapen. Gedurende deze opname kunnen wij u, tijdens de slaap, goed observeren. Om ongeveer 22:30 uur sluit de verpleegkundige de apparatuur aan. Wordt er bij u thuis gemeten, dan krijgt u in het ziekenhuis uitgebreide instructies mee om de meetapparatuur zelf aan te sluiten. De meetapparatuur bestaat uit een klein kastje dat u om de borst krijgt, die alle gegevens verzamelt terwijl u slaapt. Afhankelijk van de gebruikte apparatuur kan het zijn dat u tevens een band om de borst en om de buik krijgt om de ademhaling te meten. Ook krijgt u een plakker aan de vinger voor de registratie van de hartslag en het zuurstofgehalte en een klein slangetje dat onder de neus zit om de in en uitgeademde lucht te kunnen meten. De volgende ochtend wordt om ongeveer 08:00 uur de apparatuur door de verpleegkundige afgekoppeld, waarna u een ontbijt op de afdeling krijgt. Daarna kunt u zich weer aankleden om naar huis te gaan. Bij een thuismeting koppelt u zelf de apparatuur af en brengt u dit weer terug naar de polikliniek longziekten.