Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

 

De thoracoscopie

 

Wat is een thoracoscopie?

Een thoracoscopie is een kijkonderzoek van de "de pleuraholte". Nadat de borstkas voldoende plaatselijk verdoofd is (via een ruggeprik), wordt de longpatiënt op de zij gelegd. Na steriel afdekken wordt een gaatje in de borstkas gemaakt waardoor een kleine trechter wordt geplaatst. Op dat moment komt er buitenlucht in de pleuraholte terecht waardoor de long langzaam kleiner wordt. Er ontstaat tijdelijk een klaplong (pneumothorax). Via de geplaatste trechter wordt vervolgens een kijker ,de thoracoscoop, geïntroduceerd waardoor de pleuraholte van binnen bekeken kan worden. Op dat moment kan er vocht, of, via een speciale tang, weefsel worden weggenomen (biopsie) voor onderzoek. Ook kan via de kijker speciale poeder (talk) in de pleuraholte verneveld worden (zie behandeling van "de klaplong") om er voor te zorgen dat het borstvlies en longvlies goed tegen elkaar verkleefd raken. Als het onderzoek of de behandeling klaar is, wordt de trechter met kijker verwijderd en een speciale slang (thoraxdrain) achtergelaten zodat het restant van vocht en lucht uit de pleuraholte weggezogen kan worden. Op deze manier kan de long zich weer mooi ontplooien.

 

Wanneer is een thoracoscopie noodzakelijk?

Een thoracoscopie is noodzakelijk wanneer er afwijkingen worden gevonden die in de pleuraholte liggen. Via een bronchoscoop is daar meestal niet goed bij te komen. Deze afwijkingen kunnen met diverse ontstekingen te maken hebben (door allerlei bacteriën (bijvoorbeeld tuberculose)) of door vormen van kanker zoals borstvlieskanker (mesothelioom)). Om een juiste diagnose te kunnen stellen kan een thoracoscopie dus zinvol zijn. Wanneer er veel vocht in de pleuraholte aanwezig is (pleuravocht) kan middels een thoracoscoop het vocht weggezogen worden. Direct daarna kan talkpoeder achtergelaten worden om er voor te zorgen dat het pleuravocht niet zo snel meer terug komt. Vaak gaat het dan om pleuravocht dat door allerlei vormen van kanker veroorzaakt kan worden (zoals longkanker, uitgezaaid borst- of eierstokkanker etc.). Ook kan een thoracoscopie van pas komen om een terugkerende klaplong (pneumothorax) te behandelen. Ook hiervoor wordt steriel talkpoeder gebruikt (zie onderstaande foto's). Via een thoracoscopie kunnen ook echte operaties aan de long uitgevoerd worden. Wanneer dit noodzakelijk blijkt te zijn, dan wordt de longpatiënt overgeplaatst naar de thoraxchirurgen van het UMCG.

Klaplong voor talkage
Klaplong voor talkage
Klaplong na talkage
Klaplong na talkage

Binnenkant borstholte met ingeklapte long voor talkage (links) en na talkage (wit poeder) (rechts)

 

Welke complicaties kunnen er theoretisch optreden tijdens een thoracoscopie?

Een thoracoscopie is over het algemeen een veilig onderzoek, m.n. omdat de longartsen zich in principe niet primair op de long richten maar op het borstvlies. Toch kunnen er complicaties optreden, zoals bloedingen in de pleuraholte en een klaplong dat niet herstelt via het geplaatste slangetje (thoraxdrain). Ook kunnen er infecties optreden of perioden met tijdelijke lage bloeddruk door reacties op medicamenten (zoals de verdoving en talk).

 

Waar vindt de thoracoscopie plaats?

De thoracoscopie vindt plaats in de operatiekamer onder plaatselijke verdoving (ruggenprik). De longpatiënt wordt voor dit onderzoek kortdurend in het ziekenhuis opgenomen (meestal 2 tot 5 dagen). Alleen in het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Winschoten worden eenvoudige thoracoscopieën door de longartsen verricht. Ingewikkelde thoracoscopieën worden door speciale borstkas chirurgen (thoraxchirurgen) in het Universitair Medisch Centrum in Groningen (het UMCG) verricht.

 

Aanvullende informatie

Om een patiëntenfolder over het thoracoscopisch onderzoek (ook te vinden op de startpagina van deze website) nog eens rustig door te lezen·kunt u deze link downloaden: Thoracoscopisch onderzoek. Ook is er informatie te vinden via de Nederlandse website "www.longkanker.info".

 

Filmpje over thoracoscopisch onderzoek

Voor een kort filmpje over een thoracoscopisch onderzoek, klik op dit onderstaande plaatje.

 

Filmpje over een thoracoscopie. Een biopteur grijpt in een rokerslong.