Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Luchtverontreinigende stoffen, een heel groot probleem voor de gezondheid.

In een uitgebreid rapport van de WHO (World Health Organisation) uit 2014 is gebleken dat in Europa rond 600.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling. Wereldwijd gaat het om 7 miljoen doden per jaar. De luchtvervuiling geldt niet alleen voor vervuiling van de atmosfeer buiten het huis, ook binnen het huis zelf zorgt een slechte kwaliteit van de lucht voor het overlijden van 150.000 mensen in Europa per jaar. Ziek worden van luchtvervuiling kan iedereen overkomen, maar gebeurt vooral in landen met een gemiddeld laag inkomen. 

luchtongezond

Definitie

Luchtverontreiningende stoffen zijn deeltjes in de lucht die schadelijk zijn voor de mens en het ecosysteem. Dit kunnen vaste deeltjes zijn, maar ook druppeltjes of gassen. De zogenaamde primaire luchtverontreinigende stoffen zijn stoffen die vrijkomen bij bepaalde processen (van vulkaanerupties tot CO productie van motoren, SO2 van fabrieken, NO2 dat wordt gevormd bij hoge temperaturen). Secundaire luchtverontreiningende stoffen vormen een verbinding met de primaire luchtverontreinigende stoffen. Ozon is hier een voorbeeld van.

Een overzicht van luchtverontreinigende stoffen:

 • SOx
 • NOx
 • CO
 • Ontvlambare organische stoffen (i.e. methaan)
 • Stofdeeltjes (PM = particulate matter), fijnstof
 • Vrije radicalen
 • Toxische metalen
 • Chloorfluorkoolstofverbindigen
 • NH3
 • Geuren
 • Radioactieve verontreiniging
 • O3

Waar komt het fijnstof in Nederland vandaan?

Fijnstof komt vrij in processen die bij verbranden ontstaan, maar ook bij wrijving en verdamping (fossiele verbranding, malen van stoffen in de industrie, wegverkeer etc.). 60% Van de stof komt uit de landen om ons heen. Maar we produceren meer fijnstof in ons eigen land dan wat we ontvangen. 15% Komt van verkeer, energie en industrie. Aan de kustgebieden ademen we veel zeezout in, maar dat is ongevaarlijk. Rond steden als Amsterdam, Rotterdam, maar ook vanuit Londen, Antwerpen en het Ruhrgebied komt heel veel luchtvervuiling vrij. Ook op bepaalde momenten in het jaar zoals rond de jaarwisseling.

Deeltjes grootte

Fijnstof bestaat uit deeltjes met verschillende groottes (PM). Hiervan zijn de deeltjes die een aerodynamische diameter hebben van kleiner dan 2,5 micrometer, (PM2,5) het gevaarlijkst. Deze deeltjes komen na inademing heel diep in de longen terecht. Zij kunnen leiden tot longontstekingen, longkanker (5% van de longkanker wordt veroorzaakt door fijnstof), COPD, hart-en vaatziekten en neurologische ziekten. De laatste ziektebeelden worden veroorzaakt doordat b.v. fijnstof ook in de bloedbaan terecht komt (3% van de hart-en vaatziekten wordt hierdoor veroorzaakt).

 haar