Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Longrevalidatie

 

Wat is longrevalidatie?

 Longrevalidatie komt in de behandeling van patiënten met COPD, maar ook astma, aan de orde als aanvulling op de behandeling met (inhalatie) medicatie. Longrevalidatie zorgt ervoor dat de lichamelijke maar ook geestelijke conditie verbetert. Patiënten kunnen dan beter omgaan met hun chronisch ziekte. Het gevoel van benauwdheid en vermoeidheid o.a. nemen dan af, er wordt geleerd om te gaan met astma of COPD.

 

Hoe gaat longrevalidatie in zijn werk en wat is het verschil met longreactivatie?

 In het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Winschoten en Delfzijl vindt longrevalidatie plaats. Ook in het revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren vindt longrevalidatie plaats. Meestal zijn de patiënten al bekend bij de longarts. De longrevalidatieprogramma's zijn multidisciplinair in opzet. Een team bestaande uit verschillende disciplines zoals longartsen, longverpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten begeleiden de patiënten en overleggen regelmatig onderling met elkaar hoe het programma bij de verschillende deelnemers individueel verloopt. Gedurende een periode van minimaal 3 maanden komen longpatiënten in kleine groepjes drie keer per week bijeen om te trainen en om groepsvoorlichting te volgen. Diverse onderwerpen komen dan aan bod die erop gericht zijn de conditie te verbeteren, te leren omgaan met de chronische ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen, het vinden van oplossingen voor b.v. praktische problemen op het werk of in de eigen woning en grenzen leren te leggen.

Bij "longreactivatie" vindt beleiding van de patiënt voornamelijk plaats via de fysiotherapeuten in het ziekenhuis, maar begeleiding door fysiotherapeuten in de directe woonomgeving van de patiënt is ook mogelijk. De behandeling is weliswaar minder intensief, maar kan de conditie van de patiënt zodanig verbeteren dat de benauwdheidsklachten kunnen afenemen. Na het beëindigen van de diverse traningsprogramma's is het van belang dat er een goed nazorgtraject in gang wordt gezet zodat de opgedane kennis en conditie zoveel mogelijk gehandhaafd kan blijven worden

 

Wanneer en hoe komt een patiënt in aanmerking voor longrevalidatie?

De longpatiënt is meestal uitgebreid bekend bij de longarts. De longarts, de huisarts of de patiënt zelf kunnen aangeven dat longrevalidatie een behandelingsmogelijkheid is. De longarts verwijst de patiënt naar het longrevalidatiecentrum. Deze verwijzing gaat vergezeld met zo volledig mogelijke medische correspondentie. Motivatie van de patiënt vormt een van de hoekstenen van een geslaagde longrevalidatiebehandeling.

 

Poliklinische longrevalidatie in het Ommelander Ziekenhuis Groningen

Zoals hierboven beschreven worden op beide ziekenhuislocaties van het Ommelander Ziekenhuis Groningen longrevalidatie gegeven. Het longrevalidatieprogramma is bedoeld voor mensen die door hun longziekte in hun dagelijkse activiteiten worden beperkt. Door een longrevalidatieprogramma aan te bieden, willen wij patiënten proberen inzicht te geven en vaardigheden aan te leren zodat zij beter met hun ziekte kunnen omgaan, voor iedereen op zijn eigen manier. De meeste patiënten hebben veel baat bij de behandeling met longrevalidatie. Hoe kan dat, en is dat nu allemaal wel zo, vragen sommige patiënten zich af. Als longartsen kunnen wij volmondig aangeven dat longrevalidatie voor veel patiënten loont. Zij worden er fysiek en mentaal sterker door, en patiënten geven dit tijdens de poliklinische controle bezoeken ook echt aan. Motivatie en doorzettingsvermogen zijn wel belangrijke peilers voor de behandeling. Voor uitgebreide documentatie hebben wij op deze website een folder geplaatst. Via het aanklikken van de link hiernaast Longrevalidatie is de folder te downloaden.


Plaatje over multidisciplinaire samenwerking.

Multidisciplinaire samenwerking.