Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

 

De gespecialiseerde longverpleegkundigen

 

Cirkel met dosisaerosolen

Inleiding

In het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Winschoten en locatie Delfzijl werken vier longverpleegkundigen: Ine Cornelissen (sinds 1999), Margriet Poll (sinds 2009), Chantal Driesen (sinds 2014) en Manou de Vries (sinds 2008). Ine, Margriet en Chantal houden zich voornamelijk bezig met de begeleiding van patiënten met astma, COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) of het slaapapneu syndroom (een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door ademstilstanden 's nachts en vermoeidheid overdag). Manou houdt zich voornamelijk bezig met de planning en behandeling van patiënten met het slaapapneu syndroom. Mariëtte Scholma werkt sinds 2004 als longverpleegkundige binnen het OZG maar is sinds 2016 gespecialiseerde verpleegkundige longziekten. In haar werk ziet zij vaak nieuwe patiënten en is zij betrokken bij de behandeling van patiënten met astma, COPD of het slaapapneu sydroom. De diagnosestelling en behandeling gaat onder supervisie van de longartsen.

 

 

"Eendracht maakt macht"

De vier gespecialiseerde longverpleegkundigen werken onderling samen en hebben vergelijkbare verantwoordelijkheden en taken. Alle longverpleegkundigen ondersteunen de spreekuren van de longartsen door patiënten met astma, COPD en OSAS zelfstandig op het verpleegkundig spreekuur te zien onder supervisie van de longartsen. Zowel controle als nieuwe patiënten worden geïnformeerd over hun longziekten of ademhalingsstoornissen en gecontroleerd op hun medicatiegebruik en de mate van gezondheidsklachten gedurende de afgelopen periode. De longverpleegkundigen kunnen hier doorgaans twee keer zoveel tijd aan besteden dan de longartsen. Dit geeft een belangrijke winst in de kwaliteit van zorg voor patiënten met astma, COPD en OSAS.

 

 

De algemene taken van de longverpleegkundigen

Op een rij gezet hebben de longverpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas en locatie Delfzicht de volgende taken in hun pakket:

 

 

 

  • Uitleg geven over diverse ziektebeelden zoals astma, COPD en OSAS
  • Uitleg en inzichten geven hoe het onderliggende ziektebeeld in te passen in het dagelijkse leven en hoe om te gaan met de beperkingen die het met zich mee kan brengen.
  • Gaan starten met longreactivatie (via gespecialiseerde fysiotherapeuten) of longrevalidatie (via speciale multidisciplinaire teams).
  • Longrevalidatie gebeurt in het Delfzicht ziekenhuis maar kan ook in andere ziekenhuizen klinisch of poliklinisch plaatsvinden (bijvoorbeeld Beatrixoord in Haren))
  • Uitleg geven over de werking en het aanleren van goed gebruik van "inhalatie-medicatie"
  • Uitleg geven over ondersteunende therapieën zoals zuurstof en dieetvoeding
  • Begeleiding bij stoppen met roken middels het zogenaamde landelijke L-MIS programma
  • Verwijzingen aanvragen en informatie geven over hulpverleningsinstanties zoals: maatschappelijk werk, patiëntenverenigingen, de thuiszorg, gemeentelijke aanvragen voor bijvoorbeeld een scootmobiel, parkeerpas,taxi-plus etc.
  • Begeleiden en ondersteuning voor instelling behandeling van patiënten met OSAS middels beademingsapparatuur (CPAP) met bijbehorende maskers

 

 

 

Laagdrempelig naar de patiënt

Bovenstaand overzicht geeft aan dat patiënten die bekend zijn (geweest) bij de longartsen, met hun vragen en onduidelijkheden terecht kunnen bij de longverpleegkundigen. De longverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 8.30 op de volgende telefoonnummers: OZG locatie Lucas en Delfzijl: 088-066-1000 of via de e-mail: . De longverpleegkundigen in Nederland hebben ook hun eigen website, te bereiken via "www.longverpleegkundigen.venvn.nl".Adreskaartje van de longartsen

Ommelander Ziekenhuis Groep

locaties Delfzijl en Winschoten

(Tel.: 088-066-1000)

Ine Cornelissen, longverpleegkundige

Margriet Poll, longverpleegkundige

Mariëtte Scholma, VSO io

Manou de Vries, longverpleegkundige

Chantal Driesen, longverpleegkundige

 

Adreskaart van de longverpleegkundigen zijn verkrijgbaar binnen de OZG van beide locaties.