Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief
 

Astma, meestal een goed behandelbare ziekte

 

Wat is astma?

Astma is een ingewikkelde chronische ontsteking van de onderste luchtwegen (longen), waarbij de bovenste luchtwegen (neus) ook vaak meedoen. Deze ontsteking leidt tot een vernauwing en een verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen (verhoogde bronchiale hyperreactiviteit). Patiënten voelen dit als aanvallen van kortademigheid, benauwdheid, piepen en hoesten met wel of niet opgeven van slijm. Allergische prikkels (zoals gras- of boompollen, huisstofmijt etc.), maar ook aspecifieke prikkels (mist, temperatuurswisselingen, virusinfecties (verkoudheid) etc.) kunnen deze reacties uitlokken.

 

Welke risicofactoren zijn er voor astma?

Astma is meestal erfelijk bepaald. Andere factoren die tot astma kunnen leiden zijn: geslacht (vrouwen zijn gevoeliger voor astma), allergeenrijke omgeving, het roken van sigaretten, frequente luchtweginfecties, een laag geboortegewicht, voeding (b.v. te veel zout) en het hebben van een lage longfunctie.

 

Hoe wordt astma vastgesteld?

Astma wordt meestal vastgesteld aan de hand van het klachtenpatroon en de gunstige reactie op bepaalde inhalatiemedicatie. De longarts doet meestal uitgebreider onderzoek hiernaar. Naast het stellen van vragen aangevuld met lichamelijk onderzoek worden ook bloedonderzoek en huidtesten verricht voor het bepalen van de mate van allergisch reageren, en worden er "röntgenonderzoek" en speciale longfunctietesten uitgevoerd. Zo wordt ook gekeken of er andere ziekten zijn die de klachten kunnen verklaren, zoals COPD, hyperventilatie, verkeerd gebruik van stembanden, verslikproblematiek, hart- en vaatziekten etc. Een kleine groep patiënten heeft ondanks het gebruik van uitgebreide medicatie, hardnekkige benauwdheidsklachten. Als andere bijkomende ziekten zijn uitgesloten spreekt men hier van "difficult asthma". Deze groep patiënten worden door de longartsen en longverpleegkundigen heel nauwkeurig onderzocht en begeleid, soms ook in overleg met astmadokters uit het UMCG.

 

 normalebronchioleontstokenbronchiole

Normale (links) en ontstoken luchtwegtakjes bij astma

 

Hoe wordt astma behandeld?

Astma kan over het algemeen medicamenteus goed behandeld worden, vooral patiënten die ook allergisch zijn. De medicamenteuze behandeling van astma bestaat uit het geven van luchtwegverwijders en ontstekingsremmers. De eerste stap is echter stoppen met roken van sigaretten en het vermijden van "allergene prikkels" (saneren). Voor uitgebreide documentatie hebben wij op deze website een folder geplaatst. Via het aanklikken van de link saneren kan een informatiefolder over saneren gedownload worden.

Bij niet-rokers is de werkzaamheid van inhalatie-medicatie vaak veel beter. Welke inhalatie-medicatie het beste gebruikt kan worden hangt af van de ernst van de astma, maar ook of er bepaalde bijwerkingen optreden. Heesheid bijvoorbeeld komt nogal eens voor maar kan vermeden worden door de mond na het gebruik van inhalatie-medicatie goed te spoelen.

 

Filmpjes over astma en allergie

Voor korte filmpjes over astma en allergie, klik op een van de onderstaande plaatjes. De filmpjes komen van "www.gezondheidsnets.nl", een zeer informatieve Nederlandse website over gezondheid.

 

Filmpjes over allergie (links) en astma (rechts).