Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Onderzoek en onderwijs

 

 

Onderzoek

De longartsen van de Longartsen Groep Noordoost-Groningen (LGNG) leveren sedert jaren hun bijdrage aan het uitvoeren van wetenschappelijke studies, meestal in de vorm van deelname aan multicentrische studies (studies waaraan verschillende ziekenhuizen gelijktijdig meedoen). Sommige studies worden gecoördineerd vanuit de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT). Het gaat hier vooral om onderzoek naar betere behandelmogelijkheden voor patiënten met longkanker. Andere studies zijn weer gericht op de werking van inhalatiemedicatie in de behandeling van patiënten met obstructief gestoorde longziekten zoals COPD.

 

 

Onderwijs

De onderwijsactiviteiten van de longartsen van de LGNG spitsen zich toe op regelmatige onderwijsvoordrachten voor huisartsen en verpleegkundigen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen op de locaties Lucas (Winschoten) en Delfzicht (Delfzijl). Miniposter ademhalingsstelsel. Daarnaast zijn de longartsen van de LMNG, in samenwerking met de longfunctie-assistenten van locatie Lucas, gestart met het opzetten van de opleiding tot longfunctie-assistente. Aan deze opleiding is in 2007 de eerste deelnemer begonnen. In 2008 is op beide ziekenhuislocaties een verpleegkundige gestart met de opleiding tot nurse-practitionar longoncologie. Zij zal zich onder andere richten op de zorg voor patiënten met longkanker. In de praktijk zou u met haar te maken kunnen krijgen. Ook worden sinds 2007 iedere 6 weken junior co-assistenten gecoached door de longartsen in hun opleiding tot basisarts die grotendeels in het UMCG plaatsvindt. Als patiënt zult u vast een keer te maken krijgen met deze co-assistenten. Deze groep jonge aanstaande dokters hebben ervaring nodig om kennis van ziekten op te doen in de praktijk waarbij ook het gesprek met patiënten erg belangrijk is. De nadruk ligt vooral in het leren communiceren met patiënten en het uitvoeren van lichamelijk onderzoek. Het kan dus gebeuren dat tijdens het spreekuur er een co-assistent meekijkt- en luistert. Soms zal de co-assistent ook aan u vragen stellen en lichamelijk onderzoek verrichten. Er wordt wel van tevoren aan u gevraagd of u dit goed vindt.


Overleg met de arts-assistenten

Overleg met de arts-assistenten.