Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

De elektronische sigaret

 

Overzicht:

 • Wat is een e-sigaret en hoe werkt het? 
 • Gebruik in Nederland
 • Verslaving
 • Gezondheidsrisico’s
 • Gezondheidsclaims
 • Middel om te stoppen met roken
 • Reclame
 • Take home message
 
 sigaret

  

Wat is een e-sigaret, hoe werkt het en wat bevat het? 

De (elektronische) e-sigaret is een elektronisch device (apparaat) dat lijkt op een sigaret, sigaar of pijp. E-sigaretten maken gebruik van een verwarmingselement om nicotine en overige bestanddelen te verdampen, waardoor het gevoel van roken en de visuele en gedragsaspecten ervan worden nagebootst zonder dat er tabak wordt verbrand. De gebruiker inhaleert de damp die wordt gegeneerd door aan het mondstuk te zuigen en het verwarmingselement te activeren dat de vloeistof verdampt (dampers, vapors). De e-sigaret lijkt, voelt, en smaakt als de conventionele sigaret en vereist dezelfde mechanische handelingen. De e-sigaret cartridge bevat een patroon. Het is een opslagreservoir voor nicotinevloeistof en doet tevens dienst als het mondstuk. De cartridge bevat 'natuurlijke vloeistoffen' dat extracten van tabaksbladeren bevat en natuurlijke plantenaroma's. Ook zijn er synthetische vloeistoffen in te vinden die kunstmatige aroma's en oplosmiddelen bevat.

De e-sigaret cartridges zijn verpakt in volumes van 10 tot en met 100 ml en kennen verschillende nicotine waarden:

 • laag (6 mg/ml)
 • middel (11-12 mg/ml)
 • hoog (16-18 mg/ml)
 • extra hoog (24 mg/ml) 
 • superhoog (36 mg/ml) 

 

Nicotinevergiftiging bij volwassenen bij een orale inname van 30 tot 60 mg. Dodelijke dosis voor een volwassenen bij een inname van 6,3-13 mg per kilogram lichaamsgewicht. Voor kinderen is een acute inname van 10 mg al dodelijk!

De e-sigaret cartridge heeft naast nicotine ook smaakstoffen zoals propyleenglycol of glycerol en andere onzuiverheden. Propyleenglycol is geen fijne stof. Bij vrijwilligers die gedurende één minuut werden blootgesteld aan een nevel van propyleenglycol, trad irritatie van de luchtwegen op (ondezoek van Wieslander e.a., 2001). In onderzoeken met ratten die werden blootgesteld aan gehaltes vergelijkbaar met die in e-sigaretten, is onomkeerbare schade aan de luchtwegen aangetoond. Van glycerol zijn geen inhalatie-onderzoeken bij mensen bekend. Onderzoeken met ratten die werden blootgesteld aan glycerol, melden irritatie van de bovenste luchtwegen bij concentraties die worden aangetroffen in e-sigaretten. Daarnaaste veroorzaakte glycerol bij ratten squameuze metaplasie (vorm van onrustige cellen) van de epiglottis (strotteklepje) na herhaalde blootstelling aan concentraties die worden aangetroffen in e-sigaretten.

smokesigaret2  smokesigaret

 

Help, nog meer gif!

De e-sigaret bevat ook onzuiverheden die tabak bevat (anatabine, anabasine, nornicotine, beta-nicotyrine, nicotine, N-oxide, cotinine en myosmine). Daarnaast sporen van kankerverwekkende nitrosamines specifiek voor tabak, zoals 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) en N-nitrosonornicotine (NNN). Tijdens een rooksessie van 10 minuten zijn in e-sigaretten carbonylen zoals acetaldehyde, formaldehyde, acroleïne, propanal, butanal, glyoxal en methylglyoxal aangetroffen. Bij de verhitting van e-sigaretten komen hoge concentraties korte-keten-aldehyden zoals formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne vrij. 

 

E-sigaret gebruik in Nederland en andere feiten

E-sigaretten verschillen behoorlijk in prijs: van € 4,76 tot meer dan € 100. Een gemiddelde wegwerpbare e-sigaret kost rond €5,95 waarmee 300 trekjes genomen kunnen worden. Dat is € 0,02 per trek, terwijl een traditionele sigaret van ongeveer € 5,50 voor 19 sigaretten, goed voor 19 x 13 = 247 trekjes, eveneens leidt tot een bedrag van rond € 0,02 per trek. De e-sigaretten zijn gereguleerd als recreatief product onder de Warenwet, en zijn niet strikt gereguleerd zoals tabaksproducten en geneesmiddelen. 

 

Verslaving aan de e-sigaret

Net als nicotine in traditionele sigaretten is nicotine in e-sigaretten verslavend. Het hecht zich aan de zogenaamde nicotinereceptoren in de hersenen die neurotransmitters afgeven die het beloningscentrum stimuleren, wat leidt tot een prettig en voldaan gevoel. Bij langdurig gebruik kan dit leiden tot een zucht naar en afhankelijkheid van nicotine. Aangezien er zowel een fysieke als een psychologische component zit aan afhankelijkheid van nicotine, is het moeilijk om te stoppen.

rookskelet  figuur

 

De e-sigaret en gezondheidclaims

Stelling 1: de gezondheidsvoordelen zijn dezelfde als wanneer u zou stoppen met roken. Antwoord: (nog) niet bekend, want ook in e-sigaretten komen meerdere kankerverwekkende stoffen voor. 

Stelling 2: geen hoesten of slijmvorming meer. Antwoord: niet correct: mond- en keelirritatie, droge hoest, duizeligheid en misselijkheid zijn de meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van de e-sigaret.

Stelling 3: er is geen tabak aanwezig. Antwoord: niet correct: sommige natuurlijke e-vloeistoffen bevatten extracten van tabaksblad.

Stelling 4: er ontstaat geen kanker. Antwoord: nog niet bekend, aangezien er sprake is van diverse tabaksspecifieke nitrosaminen, zoals NNK en NNN, die ook
in e-sigaretten voorkomen. Deze stoffen kunnen wel kanker veroorzaken.

Stelling 5: er is geen sprake van passief roken. Antwoord: niet correct: er is sprake van ‘passieve damp’. Metingen van de binnenlucht na het gebruik van een e-sigaret hebben aanwezigheid aangetoond van formaldehyde (kankerverwekkend bij mensen), acetaldehyde (mogelijk kankerverwekkend bij mensen) en andere vluchtige organische stoffen.

Stelling 6: is veilig bij zwangerschap. Antwoord: nicotine wordt door de placenta doorgelaten en wordt opgenomen door de foetus. Nicotine kan schadelijk zijn
voor longen, hart en centraal zenuwstelsel van de foetus.

 

Is de e-sigaret hét middel om te stoppen met roken?

Er is 1 gerandomiseerde experimentele studie uit Nieuw-Zeeland gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet in 2013. Er is 1 zogenaamde observationele studie uit Engeland, in het tijdschrift Addiction 2014. Samenvattend zijn er te weinig data om te kunnen zeggen dat de e-sigaret een methode is om te stoppen met roken.

 

Reclame 

 reclame1 reclame1b 

Wel erg herkenbare tabaksreclame: vroeger en nu, pas op!

 

Conclusies

 • E-sigaretten bevatten wel degelijk nicotine en kunnen (dus) verslavend zijn.
 • Er is (nog) geen specifieke regelgeving voor de fabricage, kwaliteitscontrole en verkoop van en reclame voor e-sigaretten.
 • Zijn e-sigaretten veilig? Meer onderzoek nodig maar we maken ons in ieder geval grote zorgen!