Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

 

De slaapapneustraat

 Slaapapneu straat

 

Wat is de slaapapneustraat eigenlijk?

Een belangrijk onderdeel van ons onderzoek naar het slaapapneu syndroom (OSAS) is de slaapregistratie (polygrafie). Hiermee kan worden vastgesteld of er tijdens de slaap periodes zijn dat er (bijna) niet meer geademd wordt, waardoor het zuurstofgehalte in het bloed daalt. Er wordt dan gesproken over het slaapapneu syndroom. Om deze diagnose vlot te kunnen stellen, heeft het longteam van het Ommelander Ziekenhuis Groningen een ‘slaapapneustraat’ opgezet. Verschillende afdelingen werken samen om binnen 24 uur vast te kunnen stellen of er sprake is van het slaapapneu syndroom. Dit betekent dat in twee dagdelen alle onderzoeken en consulten doorlopen kunnen worden die hiervoor nodig zijn.

 

Wat kan men van de onderzoeken verwachten?

De onderzoeken die uiteindelijk de diagnose slaapapneu syndroom kunnen stellen worden uitgevoerd in 2 dagdelen:

 
Eerste dagdeel, op een maandag- of woensdagmiddag:

 

 • Eenvoudig bloedonderzoek
 • Hartfilmpje (ECG)
 • Een röntgenfoto van hart en longen en eventueel van de neusbijholtes
 • Eenvoudig longfunctie onderzoek
 • Een gesprek met de longarts gecombineerd met een lichamelijk onderzoek
 • Een gesprek met de longverpleegkundige voor uitleg over slaapapneu
 • Het aankoppelen van meetapparatuur (polygraaf) door de longfunctieanalist
 • Daarna gaat men weer naar huis

 

 
Tweede dagdeel, op een dinsdag- of donderdagochtend:

 

 • Afkoppelen van de apparatuur door de longfunctie-analist
 • De gegevens worden binnen 1 uur geanalyseerd
 • Er kan een gesprek volgen met de keel-neus-oorarts, (KNO-arts) die alleen een eenvoudig onderzoek doet naar eventuele vernauwing van de neus- en keelholte
 • Een gesprek met de longverpleegkundige over de resultaten van het onderzoek en de eventuele behandelingsmogelijkheden (CPAP (geven van positieve luchtdruk), MRA (speciale mondbeugel), operaties (b.v. verwijderen keelamandelen) en/of lifestyle (vermageren, stoppen met roken, meer bewegen))

 

 

De “slaapapneu straat” is dus een vast geheel van afspraken en onderzoeken. Op deze manier proberen de longartsen, samen met longverpleegkundigen, longfunctieanalisten, KNO-artsen en gespecialiseerde tandartsen de diagnose slaapapneu binnen 24 uur te stellen. De behandeling kan hierna snel in gang gezet gaan worden. Lees ook onze webpagina over behandeling van het slaapapneu syndroom.

 topzorg

TopZorg-predicaat voor OSAS, berichten eerder vanuit de media

Van zorgverzekeraar Menzis mag het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) zich sinds 1 januari 2011 TopZorg-ziekenhuis noemen voor de behandeling van OSAS. Alleen ziekenhuizen die het beste scoren komen in aanmerking voor een TopZorg-predicaat. Belangrijke overwegingen van Menzis om de predicaten voor OSAS toe te kennen zijn onze snelle doorlooptijden. Binnen 24 uur wordt er een diagnose vastgesteld en wordt een eventuele behandeling afgesproken die voor de patiënt het beste is. Dit alles is mogelijk dankzij een goede onderlinge samenwerking tussen alle betrokkenen." Om de diagnose Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) vast te stellen heeft het longteam van de OZG een 'slaapapneustraat' opgezet (zie ook de website van de longartsen: www.lgng.nl). Een afspraak voor de 'slaapapneustraat' wordt zo spoedig mogelijk gemaakt.

 

TopZorg OSAS (slaapapneu) en zorgverzekeraar Menzis

Menzis heeft op basis van openbare gegevens een voorselectie uitgevoerd voor TopZorg OSAS. Vervolgens zijn de zorgaanbieders die aan de voorselectiecriteria voldoen, door Menzis uitgenodigd extra gegevens aan te leveren over ondermeer toegangstijden, wachttijden, volume en voorlichting en begeleiding van patiënten. Zorgaanbieders die voldoen aan deze criteria hebben het TopZorg predicaat gekregen. Het hebben van het TopZorg predicaat laat zien dat de zorgaanbieder verder kijkt dan de medische behandeling en de mens centraal stelt door speciale aandacht te geven aan nazorg, omgeving van de patiënt en het geven van informatie. In 2008 begon Menzis met TopZorg. Ziekenhuizen met een TopZorg-contract krijgen extra financiële ruimte om meer patiënten te kunnen behandelen. Liesbreuk en OSAS zijn twee van de elf TopZorg behandelingen, naast amandelen, borstkanker, darmkanker, prostaatkanker, heupartrose, meniscus, rughernia, staar en fysiotherapie.