Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Welkom op de rookstop poliklinieken van het Ommelander Ziekenhuis Groningen locaties Winschoten en Delfzijl

 

Inleiding

Wie eenmaal begonnen is met roken, komt daar moeilijk van af. Zoals de meeste mensen weten, is roken zeer schadelijk voor de gezondheid. Rokers leven gemiddeld 10 jaren korter dan niet-rokers!! De behoefte om te roken is vaak onbedwingbaar en er treden lichamelijke en psychische ontwenningsverschijnselen op wanneer geprobeerd wordt het roken te stoppen. Bekende verschijnselen zijn onder andere slecht slapen, hoofdpijn en prikkelbaarheid. Dit kunnen redenen zijn waarom maar weinig mensen zonder hulp van hun verslaving afkomen.

 

Roken, een lichamelijke en geestelijke verslaving

De lichamelijke verslaving draait om nicotine. De roker raakt hier aan gewend. De behoefte aan roken is sterk, soms haast onbedwingbaar. Deze wordt deels veroorzaakt door de behoefte aan nicotine. Als de roker trek krijgt in een sigaret, ervaart hij/zij lichte ontwenningsverschijnselen en voelt zich onprettig. Door een sigaret op te steken, wordt het nicotineniveau weer op peil gebracht en verdwijnt het onprettige gevoel. Naast de lichamelijke verslaving heeft de roker ook te maken met de geestelijke afhankelijkheid, namelijk de gewoonte om te roken. Men heeft zichzelf aangeleerd te roken in bepaalde situaties. Ook hierdoor ontstaat de behoefte aan een sigaret. Er worden allerlei functies toebedeeld aan het roken, zoals het verminderen van spanning, met emoties omgaan, een houding geven, het gezellig maken. Kortom, hij/zij denkt het roken nodig te hebben. Het gemis van sigaretten, tabak of sigaren is dus niet alleen een lichamelijke kwestie. Het is de geestelijke afhankelijkheid die het stoppen vaak moeilijk maakt.

 

Roken is dus aangeleerd gedrag, maar aangeleerd gedrag kan weer afgeleerd worden!

het Ommelander Ziekenhuis Groningen kent al enkele jaren een stop-met-roken polikliniek. Er wordt gewerkt middels de L-MIS methode (Minimale Interventie Strategie voor de polikliniek Longziekten). Daarmee is het mogelijk om onder deskundige begeleiding te stoppen met roken.

 

Hoe ziet het stop-met-roken programma er globaal uit?

 

 • Eenvoudig longfunctie onderzoek
 • Gesprek met de longarts
 • Intake-gesprek met, en verdere begeleiding door de longverpleegkundigen

 

Samen met de longverpleegkundigen wordt een speciaal rook-stop-plan afgestemd, helemaal op de behoefte van degene die wil stoppen met roken. Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn:

 

 • Motivatie en gemotiveerd blijven
 • Rookprofiel ( het bijhouden van een rookdagboek)
 • Ervaringen en barrières van eventuele eerdere stoppogingen
 • Bespreken van diverse hulpmiddelen (medicamenteuze therapie, acupunctuur, lasertherapie, hypnose, etc.)
 • Bepalen van de stopdatum
 • Bespreken en bepalen van de nazorg

 

De begeleiding door de longverpleegkundigen is individueel en het aantal momenten van gesprek met de longverpleegkundigen is afhankelijk van uw wensen en behoefte.

 Een rokerslong en een gezonde long

Het verschil is duidelijk

 


 

Hoe kan men in aanmerking komen voor behandeling en begeleiding via de rook-stop-polikliniek?

Het longfunctie onderzoek, het gesprek met de longarts en de begeleiding via de rook-stop-poliklinieken door de longverpleegkundigen worden meestal volledig vergoed. De behandelingen daarentegen (behalve het medicijn Nortryptiline) worden (nog) niet vergoed. Geleidelijk aan proberen steeds meer ziektekostenverzekeraars vormen van preventieve geneeskunde (zoals de behandeling voor stoppen met roken) wel te vergoeden. Deelname aan de stop-met-roken polikliniek kan alleen via een verwijsbrief via de huisarts of medisch specialist. Via de link standaard verwijsbrief stop-met-roken kan de verwijsbrief hier gedownload worden. De huisarts of medisch specialist kan de verwijsbrief verder invullen en sturen, mailen of faxen naar de polikliniek longziekten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen locatie Lucas of locatie Delfzicht. Maximaal 3 weken na ontvangst van de verwijsbrief wordt u opgeroepen door de secretaresses van de polikliniek longziekten.

Via het aanklikken van de link hiernaast, Informatie over de rookstop polikliniek kan een informatiefolder over het reilen en zeilen van onze rookstop-polikliniek gedownload worden.

 

Meer nieuws over behandeleffecten van het stoppen met roken

Het medicijn vareniclinetartraat oftewel Champix© blokkeert de zogenaamde nicotinereceptoren in de hersenen. Op deze manier zal de nicotine in een sigaret de gewenste ontspannende effecten niet meer geven. De meest voorkomende bijwerkingen van Champix zijn misselijkheid, slaperigheid, hoofdpijn en rare dromen (ongeveer 1 op de 5 gebruikers). Champix, dat eerst wel en nu weer niet door alle zorgverzekeraars wordt vergoed, is bijvoorbeeld effectiever dan nicotinepleisters (studie te vinden in www.thorax.bmj.com) . Via de website www.liferewards.nl kan men kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van een interactief ondersteuningsprogramma. Middels een nummer dat op de zijkant van de Champix verpakking staat kan men zich laten registreren. In de rook-stop-poliklinieken van het Ommelander Ziekenhuis Groningen is het aantal patiënten dat na een jaar nog gestopt is met roken ruim 20%. Met Champix lijkt dit percentage langzaam te stijgen. Helaas is het door de vergoedingsperikelen van diverse zorgverzekeraars de drempel om te gaan stoppen met roken weer sterk verhoogd. 

 

Rokende bulldog

Schuif over deze bulldog en huiver!

 

Kankerverwekkende stoffen direct terug te vinden in het lichaam

Recentelijk onderzoek heeft laten zien dat bepaalde kankerverwekkende stoffen in tabaksrook meteen in de bloedbaan terechtkomen in relatief hoge concentraties. Een van deze stoffen is fenantreen (verwant met benzeen) dat bekend staat om het feit dat het DNA-materiaal in lichaamscellen beschadigt. Celbeschadigingen kunnen uiteindelijk tot kanker leiden. Dus zelfs nooit met roken beginnen!

 

Elektronische sigaretten (lees ook dit artikel)

Elektronische sigaretten (de e-sigaret) zijn minder ongezond dan tabakssigaretten maar de damp die vrijkomst bevat stoffen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid (nicotine, propyleenglycol, glycerol, aldehydes, nitrosamines, metalen etc.). Ook deze stoffen kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen zoals het krijgen van kanker. De e-sigaret:

 

 • wordt vrijwel 100% gebruikt door rokers die van het roken van echte sigaretten proberen af te komen en omdat zij denken dat het minder schadelijk is
 • wordt meestal gebruikt door mensen die daarnaast ook tabakssigaretten gebruiken
 • is in vele soorten en maten te verkijgen. Het heeft een samenstelling van dampen die onderling sterk kunnen verschillen
 • en de stoffen die in de dampen worden gevonden komen vaak niet overeen met wat op de verpakking staat: de verpakking is vaak te mild in het vermelden van toxiciteit

  

Kortom: gebruik ook geen elektronische sigaretten. Veel meer onderzoek ernaar gaat nog volgen om het bewijs verder te versterken.

 

De gevolgen van roken ....
ozio_gallery_jgallery

 

Filmpje over de effecten van het roken van sigaretten

Voor een kort filmpje over de effecten van het roken van sigaretten, klik op dit onderstaande plaatje. Het filmpje komt van "www.gezondheidsnets.nl", een zeer informatieve Nederlandse website over gezondheid.

 

Filmpje over effecten van nicotine.