De elektronische sigaret

Gebruikerswaardering: 1 / 5

Ster actiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

De elektronische sigaret

 

Overzicht:

 • Wat is een e-sigaret en hoe werkt het? 
 • Gebruik in Nederland
 • Verslaving
 • Gezondheidsrisico’s
 • Gezondheidsclaims
 • Middel om te stoppen met roken
 • Reclame
 • Take home message
 
 sigaret

  

Wat is een e-sigaret, hoe werkt het en wat bevat het? 

De (elektronische) e-sigaret is een elektronisch device (apparaat) dat lijkt op een sigaret, sigaar of pijp. E-sigaretten maken gebruik van een verwarmingselement om nicotine en overige bestanddelen te verdampen, waardoor het gevoel van roken en de visuele en gedragsaspecten ervan worden nagebootst zonder dat er tabak wordt verbrand. De gebruiker inhaleert de damp die wordt gegeneerd door aan het mondstuk te zuigen en het verwarmingselement te activeren dat de vloeistof verdampt (dampers, vapors). De e-sigaret lijkt, voelt, en smaakt als de conventionele sigaret en vereist dezelfde mechanische handelingen. De e-sigaret cartridge bevat een patroon. Het is een opslagreservoir voor nicotinevloeistof en doet tevens dienst als het mondstuk. De cartridge bevat 'natuurlijke vloeistoffen' dat extracten van tabaksbladeren bevat en natuurlijke plantenaroma's. Ook zijn er synthetische vloeistoffen in te vinden die kunstmatige aroma's en oplosmiddelen bevat.

De e-sigaret cartridges zijn verpakt in volumes van 10 tot en met 100 ml en kennen verschillende nicotine waarden:

 • laag (6 mg/ml)
 • middel (11-12 mg/ml)
 • hoog (16-18 mg/ml)
 • extra hoog (24 mg/ml) 
 • superhoog (36 mg/ml) 

 

Nicotinevergiftiging bij volwassenen bij een orale inname van 30 tot 60 mg. Dodelijke dosis voor een volwassenen bij een inname van 6,3-13 mg per kilogram lichaamsgewicht. Voor kinderen is een acute inname van 10 mg al dodelijk!

De e-sigaret cartridge heeft naast nicotine ook smaakstoffen zoals propyleenglycol of glycerol en andere onzuiverheden. Propyleenglycol is geen fijne stof. Bij vrijwilligers die gedurende één minuut werden blootgesteld aan een nevel van propyleenglycol, trad irritatie van de luchtwegen op (ondezoek van Wieslander e.a., 2001). In onderzoeken met ratten die werden blootgesteld aan gehaltes vergelijkbaar met die in e-sigaretten, is onomkeerbare schade aan de luchtwegen aangetoond. Van glycerol zijn geen inhalatie-onderzoeken bij mensen bekend. Onderzoeken met ratten die werden blootgesteld aan glycerol, melden irritatie van de bovenste luchtwegen bij concentraties die worden aangetroffen in e-sigaretten. Daarnaaste veroorzaakte glycerol bij ratten squameuze metaplasie (vorm van onrustige cellen) van de epiglottis (strotteklepje) na herhaalde blootstelling aan concentraties die worden aangetroffen in e-sigaretten.

smokesigaret2  smokesigaret

 

Help, nog meer gif!

De e-sigaret bevat ook onzuiverheden die tabak bevat (anatabine, anabasine, nornicotine, beta-nicotyrine, nicotine, N-oxide, cotinine en myosmine). Daarnaast sporen van kankerverwekkende nitrosamines specifiek voor tabak, zoals 4-(methylnitrosoamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanon (NNK) en N-nitrosonornicotine (NNN). Tijdens een rooksessie van 10 minuten zijn in e-sigaretten carbonylen zoals acetaldehyde, formaldehyde, acroleïne, propanal, butanal, glyoxal en methylglyoxal aangetroffen. Bij de verhitting van e-sigaretten komen hoge concentraties korte-keten-aldehyden zoals formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne vrij. 

 

E-sigaret gebruik in Nederland en andere feiten

E-sigaretten verschillen behoorlijk in prijs: van € 4,76 tot meer dan € 100. Een gemiddelde wegwerpbare e-sigaret kost rond €5,95 waarmee 300 trekjes genomen kunnen worden. Dat is € 0,02 per trek, terwijl een traditionele sigaret van ongeveer € 5,50 voor 19 sigaretten, goed voor 19 x 13 = 247 trekjes, eveneens leidt tot een bedrag van rond € 0,02 per trek. De e-sigaretten zijn gereguleerd als recreatief product onder de Warenwet, en zijn niet strikt gereguleerd zoals tabaksproducten en geneesmiddelen. 

 

Verslaving aan de e-sigaret

Net als nicotine in traditionele sigaretten is nicotine in e-sigaretten verslavend. Het hecht zich aan de zogenaamde nicotinereceptoren in de hersenen die neurotransmitters afgeven die het beloningscentrum stimuleren, wat leidt tot een prettig en voldaan gevoel. Bij langdurig gebruik kan dit leiden tot een zucht naar en afhankelijkheid van nicotine. Aangezien er zowel een fysieke als een psychologische component zit aan afhankelijkheid van nicotine, is het moeilijk om te stoppen.

rookskelet  figuur

 

De e-sigaret en gezondheidclaims

Stelling 1: de gezondheidsvoordelen zijn dezelfde als wanneer u zou stoppen met roken. Antwoord: (nog) niet bekend, want ook in e-sigaretten komen meerdere kankerverwekkende stoffen voor. 

Stelling 2: geen hoesten of slijmvorming meer. Antwoord: niet correct: mond- en keelirritatie, droge hoest, duizeligheid en misselijkheid zijn de meest voorkomende bijwerkingen van het gebruik van de e-sigaret.

Stelling 3: er is geen tabak aanwezig. Antwoord: niet correct: sommige natuurlijke e-vloeistoffen bevatten extracten van tabaksblad.

Stelling 4: er ontstaat geen kanker. Antwoord: nog niet bekend, aangezien er sprake is van diverse tabaksspecifieke nitrosaminen, zoals NNK en NNN, die ook
in e-sigaretten voorkomen. Deze stoffen kunnen wel kanker veroorzaken.

Stelling 5: er is geen sprake van passief roken. Antwoord: niet correct: er is sprake van ‘passieve damp’. Metingen van de binnenlucht na het gebruik van een e-sigaret hebben aanwezigheid aangetoond van formaldehyde (kankerverwekkend bij mensen), acetaldehyde (mogelijk kankerverwekkend bij mensen) en andere vluchtige organische stoffen.

Stelling 6: is veilig bij zwangerschap. Antwoord: nicotine wordt door de placenta doorgelaten en wordt opgenomen door de foetus. Nicotine kan schadelijk zijn
voor longen, hart en centraal zenuwstelsel van de foetus.

 

Is de e-sigaret hét middel om te stoppen met roken?

Er is 1 gerandomiseerde experimentele studie uit Nieuw-Zeeland gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet in 2013. Er is 1 zogenaamde observationele studie uit Engeland, in het tijdschrift Addiction 2014. Samenvattend zijn er te weinig data om te kunnen zeggen dat de e-sigaret een methode is om te stoppen met roken.

 

Reclame 

 reclame1 reclame1b 

Wel erg herkenbare tabaksreclame: vroeger en nu, pas op!

 

Conclusies

 • E-sigaretten bevatten wel degelijk nicotine en kunnen (dus) verslavend zijn.
 • Er is (nog) geen specifieke regelgeving voor de fabricage, kwaliteitscontrole en verkoop van en reclame voor e-sigaretten.
 • Zijn e-sigaretten veilig? Meer onderzoek nodig maar we maken ons in ieder geval grote zorgen!

 

 

Luchtvervuiling, een stille killer

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Luchtverontreinigende stoffen, een heel groot probleem voor de gezondheid.

In een uitgebreid rapport van de WHO (World Health Organisation) uit 2014 is gebleken dat in Europa rond 600.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen van luchtvervuiling. Wereldwijd gaat het om 7 miljoen doden per jaar. De luchtvervuiling geldt niet alleen voor vervuiling van de atmosfeer buiten het huis, ook binnen het huis zelf zorgt een slechte kwaliteit van de lucht voor het overlijden van 150.000 mensen in Europa per jaar. Ziek worden van luchtvervuiling kan iedereen overkomen, maar gebeurt vooral in landen met een gemiddeld laag inkomen. 

luchtongezond

Definitie

Luchtverontreiningende stoffen zijn deeltjes in de lucht die schadelijk zijn voor de mens en het ecosysteem. Dit kunnen vaste deeltjes zijn, maar ook druppeltjes of gassen. De zogenaamde primaire luchtverontreinigende stoffen zijn stoffen die vrijkomen bij bepaalde processen (van vulkaanerupties tot CO productie van motoren, SO2 van fabrieken, NO2 dat wordt gevormd bij hoge temperaturen). Secundaire luchtverontreiningende stoffen vormen een verbinding met de primaire luchtverontreinigende stoffen. Ozon is hier een voorbeeld van.

Een overzicht van luchtverontreinigende stoffen:

 • SOx
 • NOx
 • CO
 • Ontvlambare organische stoffen (i.e. methaan)
 • Stofdeeltjes (PM = particulate matter), fijnstof
 • Vrije radicalen
 • Toxische metalen
 • Chloorfluorkoolstofverbindigen
 • NH3
 • Geuren
 • Radioactieve verontreiniging
 • O3

Waar komt het fijnstof in Nederland vandaan?

Fijnstof komt vrij in processen die bij verbranden ontstaan, maar ook bij wrijving en verdamping (fossiele verbranding, malen van stoffen in de industrie, wegverkeer etc.). 60% Van de stof komt uit de landen om ons heen. Maar we produceren meer fijnstof in ons eigen land dan wat we ontvangen. 15% Komt van verkeer, energie en industrie. Aan de kustgebieden ademen we veel zeezout in, maar dat is ongevaarlijk. Rond steden als Amsterdam, Rotterdam, maar ook vanuit Londen, Antwerpen en het Ruhrgebied komt heel veel luchtvervuiling vrij. Ook op bepaalde momenten in het jaar zoals rond de jaarwisseling.

Deeltjes grootte

Fijnstof bestaat uit deeltjes met verschillende groottes (PM). Hiervan zijn de deeltjes die een aerodynamische diameter hebben van kleiner dan 2,5 micrometer, (PM2,5) het gevaarlijkst. Deze deeltjes komen na inademing heel diep in de longen terecht. Zij kunnen leiden tot longontstekingen, longkanker (5% van de longkanker wordt veroorzaakt door fijnstof), COPD, hart-en vaatziekten en neurologische ziekten. De laatste ziektebeelden worden veroorzaakt doordat b.v. fijnstof ook in de bloedbaan terecht komt (3% van de hart-en vaatziekten wordt hierdoor veroorzaakt).

 haar

 

Stoppen met roken via de rookstop polikliniek

Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

 

Welkom op de rookstop poliklinieken van de Ommelander Ziekenhuis Groep locaties Winschoten en Delfzijl

 

Inleiding

Wie eenmaal begonnen is met roken, komt daar moeilijk van af. Zoals de meeste mensen weten, is roken zeer schadelijk voor de gezondheid. Rokers leven gemiddeld 10 jaren korter dan niet-rokers!! De behoefte om te roken is vaak onbedwingbaar en er treden lichamelijke en psychische ontwenningsverschijnselen op wanneer geprobeerd wordt het roken te stoppen. Bekende verschijnselen zijn onder andere slecht slapen, hoofdpijn en prikkelbaarheid. Dit kunnen redenen zijn waarom maar weinig mensen zonder hulp van hun verslaving afkomen.

 

Roken, een lichamelijke en geestelijke verslaving

De lichamelijke verslaving draait om nicotine. De roker raakt hier aan gewend. De behoefte aan roken is sterk, soms haast onbedwingbaar. Deze wordt deels veroorzaakt door de behoefte aan nicotine. Als de roker trek krijgt in een sigaret, ervaart hij/zij lichte ontwenningsverschijnselen en voelt zich onprettig. Door een sigaret op te steken, wordt het nicotineniveau weer op peil gebracht en verdwijnt het onprettige gevoel. Naast de lichamelijke verslaving heeft de roker ook te maken met de geestelijke afhankelijkheid, namelijk de gewoonte om te roken. Men heeft zichzelf aangeleerd te roken in bepaalde situaties. Ook hierdoor ontstaat de behoefte aan een sigaret. Er worden allerlei functies toebedeeld aan het roken, zoals het verminderen van spanning, met emoties omgaan, een houding geven, het gezellig maken. Kortom, hij/zij denkt het roken nodig te hebben. Het gemis van sigaretten, tabak of sigaren is dus niet alleen een lichamelijke kwestie. Het is de geestelijke afhankelijkheid die het stoppen vaak moeilijk maakt.

 

Roken is dus aangeleerd gedrag, maar aangeleerd gedrag kan weer afgeleerd worden!

De Ommelander Ziekenhuis Groep kent al enkele jaren een stop-met-roken polikliniek. Er wordt gewerkt middels de L-MIS methode (Minimale Interventie Strategie voor de polikliniek Longziekten). Daarmee is het mogelijk om onder deskundige begeleiding te stoppen met roken.

 

Hoe ziet het stop-met-roken programma er globaal uit?

 

 • Eenvoudig longfunctie onderzoek
 • Gesprek met de longarts
 • Intake-gesprek met, en verdere begeleiding door de longverpleegkundigen

 

Samen met de longverpleegkundigen wordt een speciaal rook-stop-plan afgestemd, helemaal op de behoefte van degene die wil stoppen met roken. Onderwerpen die uitgebreid aan bod komen zijn:

 

 • Motivatie en gemotiveerd blijven
 • Rookprofiel ( het bijhouden van een rookdagboek)
 • Ervaringen en barrières van eventuele eerdere stoppogingen
 • Bespreken van diverse hulpmiddelen (medicamenteuze therapie, acupunctuur, lasertherapie, hypnose, etc.)
 • Bepalen van de stopdatum
 • Bespreken en bepalen van de nazorg

 

De begeleiding door de longverpleegkundigen is individueel en het aantal momenten van gesprek met de longverpleegkundigen is afhankelijk van uw wensen en behoefte.

 Een rokerslong en een gezonde long

Het verschil is duidelijk

 


 

Hoe kan men in aanmerking komen voor behandeling en begeleiding via de rook-stop-polikliniek?

Het longfunctie onderzoek, het gesprek met de longarts en de begeleiding via de rook-stop-poliklinieken door de longverpleegkundigen worden meestal volledig vergoed. De behandelingen daarentegen (behalve het medicijn Nortryptiline) worden (nog) niet vergoed. Geleidelijk aan proberen steeds meer ziektekostenverzekeraars vormen van preventieve geneeskunde (zoals de behandeling voor stoppen met roken) wel te vergoeden. Deelname aan de stop-met-roken polikliniek kan alleen via een verwijsbrief via de huisarts of medisch specialist. Via de link standaard verwijsbrief stop-met-roken kan de verwijsbrief hier gedownload worden. De huisarts of medisch specialist kan de verwijsbrief verder invullen en sturen, mailen of faxen naar de polikliniek longziekten van de Ommelander Ziekenhuis Groep locatie Lucas of locatie Delfzicht. Maximaal 3 weken na ontvangst van de verwijsbrief wordt u opgeroepen door de secretaresses van de polikliniek longziekten.

Via het aanklikken van de link hiernaast, Informatie over de rookstop polikliniek kan een informatiefolder over het reilen en zeilen van onze rookstop-polikliniek gedownload worden.

 

Meer nieuws over behandeleffecten van het stoppen met roken

Het medicijn vareniclinetartraat oftewel Champix© blokkeert de zogenaamde nicotinereceptoren in de hersenen. Op deze manier zal de nicotine in een sigaret de gewenste ontspannende effecten niet meer geven. De meest voorkomende bijwerkingen van Champix zijn misselijkheid, slaperigheid, hoofdpijn en rare dromen (ongeveer 1 op de 5 gebruikers). Champix, dat eerst wel en nu weer niet door alle zorgverzekeraars wordt vergoed, is bijvoorbeeld effectiever dan nicotinepleisters (studie te vinden in www.thorax.bmj.com) . Via de website www.liferewards.nl kan men kosteloos en vrijblijvend gebruik maken van een interactief ondersteuningsprogramma. Middels een nummer dat op de zijkant van de Champix verpakking staat kan men zich laten registreren. In de rook-stop-poliklinieken van de Ommelander Ziekenhuis Groep is het aantal patiënten dat na een jaar nog gestopt is met roken ruim 20%. Met Champix lijkt dit percentage langzaam te stijgen. Helaas is het door de vergoedingsperikelen van diverse zorgverzekeraars de drempel om te gaan stoppen met roken weer sterk verhoogd. 

 

Rokende bulldog

Schuif over deze bulldog en huiver!

 

Kankerverwekkende stoffen direct terug te vinden in het lichaam

Recentelijk onderzoek heeft laten zien dat bepaalde kankerverwekkende stoffen in tabaksrook meteen in de bloedbaan terechtkomen in relatief hoge concentraties. Een van deze stoffen is fenantreen (verwant met benzeen) dat bekend staat om het feit dat het DNA-materiaal in lichaamscellen beschadigt. Celbeschadigingen kunnen uiteindelijk tot kanker leiden. Dus zelfs nooit met roken beginnen!

 

Elektronische sigaretten (lees ook dit artikel)

Elektronische sigaretten (de e-sigaret) zijn minder ongezond dan tabakssigaretten maar de damp die vrijkomst bevat stoffen die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid (nicotine, propyleenglycol, glycerol, aldehydes, nitrosamines, metalen etc.). Ook deze stoffen kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen zoals het krijgen van kanker. De e-sigaret:

 

 • wordt vrijwel 100% gebruikt door rokers die van het roken van echte sigaretten proberen af te komen en omdat zij denken dat het minder schadelijk is
 • wordt meestal gebruikt door mensen die daarnaast ook tabakssigaretten gebruiken
 • is in vele soorten en maten te verkijgen. Het heeft een samenstelling van dampen die onderling sterk kunnen verschillen
 • en de stoffen die in de dampen worden gevonden komen vaak niet overeen met wat op de verpakking staat: de verpakking is vaak te mild in het vermelden van toxiciteit

  

Kortom: gebruik ook geen elektronische sigaretten. Veel meer onderzoek ernaar gaat nog volgen om het bewijs verder te versterken.

 

De gevolgen van roken ....
ozio_gallery_jgallery

 

Filmpje over de effecten van het roken van sigaretten

Voor een kort filmpje over de effecten van het roken van sigaretten, klik op dit onderstaande plaatje. Het filmpje komt van "www.gezondheidsnets.nl", een zeer informatieve Nederlandse website over gezondheid.

 

Filmpje over effecten van nicotine.