Gebruikerswaardering: 0 / 5

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

 

Transmurale zorg in de regio Noordoost-Groningen

 

Wat is transmurale zorg?

Transmurale zorg is in ontwikkeling en is tegenwoordig een hot-topic binnen de zorg van chronisch zieken. Elke huisarts, medisch specialist, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog, wijkverpleegkundige, praktijkverpleegkundige etc. hebben tijdens hun werkzaamheden ieder hun eigen patiëntencontacten. Deze contacten leveren informatie op die belangrijk kan zijn voor de kwaliteit van zorg van de betrokken patiënt, m.n. als deze informatie uitgewisseld kan worden met andere betrokken zorgverleners. Wanneer deze zorgcontacten gebundeld worden, dan wordt er over ketenzorg gesproken. Diverse projecten in Nederland zijn in ontwikkeling om deze vorm van zorg verder te ontwikkelen. Bij een goed gebruik van dit zorgtype kan doelmatiger en efficiënter gewerkt worden. Op deze manier zijn meer patiënten buiten de muren van de ziekenhuizen te houden en wordt er veel beter preventief gewerkt. De Longartsen Groep Noordoost-Groningen ("LGNG") werkt al enkele jaren aan transmurale zorgprojecten binnen de longgeneeskunde voor de regio noordoost-Groningen. Via het zogenaamde CBO-doorbraakproject COPD van 2002 t/m 2004 werd door dr. J.W. de Jong begonnen de samenwerking tussen huisarten en medisch specialisten te verbeteren. Met name in de regio van het Delfzicht ziekenhuis lukte het via o.a. dr. R.J. Meijer om het astma/COPD-ketenzorgproject verder te ontwikkelen (de AC-dienst). Bij patiënten waarbij door de huisartsen ooit puffjes of pillen tegen benauwdheid werden gegeven worden nu op professionele wijze longfunctiemetingen verricht in combinatie met het laten beantwoorden van specifieke vragenlijsten zoals de "CCQ (Clinical COPD Questionnaire)" en de ACQ (Asthma Control Questionnaire). De verkregen informatie wordt inmiddels door de longartsen van de LMNG electronisch beoordeeld. De huisartsen worden op deze manier van adviezen voorzien. Zo wordt in een vroegtijdig stadium patiënten met astma of COPD herkend en behandeld. Interventies zoals stoppen met roken, vermageren, conditieverbetering etc. kunnen dan relatief op tijd gaan starten, voordat uiteindelijk onherstelbare orgaanschade is opgetreden.

 

Pluim voor de ontwikkeling van de transmurale zorg in Noordoost-Groningen

Het ketenzorg project heeft inmiddels geleid naar een mooie pluim voor onze longartsen maatschap door dr. R.J. Meijer voor het jaar 2008 en 2010 te nomineren voor een grote groep Nederlandse topartsen. Inmiddels is ook rond Scheemda een vergelijkbaar astma/COPD-ketenzorg project in ontwikkeling gekomen. Deze ketenzorg is inmiddels overgegaan in de AC-dienst. De ketenzorgprojecten versterken het samenwerkingsverband tussen huisartsen, longartsen en de overige zorgverleners uit de regio.

 

Transmurale zorg: artikelen om te lezen

Over de transmurale zorg wordt veel gesproken. Om een en ander gemakkelijk na te lezen zijn hierover artikelen te downloaden. Een artikel over het astma/COPD-ketenzorg project (AC-dienst) is via deze link astma/COPD ketenzorg te downloaden. In de krant van het Dagblad van het Noorden van 1 maart 2008 werd een interessant artikel gewijd aan patiënten met COPD en de transmurale zorg die voor deze patiëntengroep in ontwikkeling en inmiddels uitgerold is. Het krantenartikel is via deze link DvhN artikel ketenzorg te downloaden. Het artikel vermeldt verder dat het aantal patiënten dat aan COPD overlijdt of zal overlijden sterk aan het stijgen is. De gemiddelde roker leeft ook bijna 10 jaar korter dan de niet roker. Ook hier geldt dus wederom dat stoppen met roken, vermageren en meer bewegen de ingrediënten zijn om langer en vooral kwalitatief beter te leven! Om dit te stimuleren is het ontwikkelen van het zogenaamde transmurale netwerk van belang. Een samenwerkingsverband tussen huisartsen en medische specialisten enerzijds, met fysiotherapeuten, diëtisten, wijk- en thuiszorgverpleegkundigen, psychologen en maatschappelijke werkers anderzijds.


Ketting als symbool voor de ketenzorg

Ketenzorg, elke schakel is even belangrijk.