De longverpleegkundigen behandelen en adviseren longpatiënten